Világtérképen és műholdfelvételen mutatja be a NASA, hogy mennyivel nőtt az utóbbi negyven évben a mezőgazdaságilag művelt terület a Földön. A szárazföld 40 százalékát már élelmiszertermelésre használja az emberiség.

Korábban nem tapasztalt módon használja fel a Föld erőforrásait a hétmilliárdosra nőtt emberiség, és ez különösen igaz a termőföldekre, az ivóvízre és az erdőkre. Ezért kulcskérdés pontosan tudni, hogy mennyi erőforrás áll az emberiség rendelkezésére. A NASA alábbi térképe és felvétele azt mutatja meg, mekkora területen folyik mezőgazdasági termelés a Földön.

Forrás: [origo]
A NASA Terra műholdjának MODIS egységének 2000-2008-as adataiból összeállított térképen zölddel jelezték a termőföldeket és szürkével az egyéb térségeket. A térkép teljes változata itt letölthető

Az utóbbi négy évtizedben 70 százalékkal nőtt a mezőgazdasági művelésbe bevont földterület nagysága, és így már a szárazföldek 40 százalékán valamilyen élelmiszernövény terem. Az alsó felvétel közelkép a mezőgazdasági termelésről: a valós színű felvételen jól kivehető, hogy mennyire egészséges a vetés és mekkora terméshozamok várhatók Washington állam nyugati felén, a Columbia folyó mentén. Hasonló pontosságú műholdas felvételeket az Európai Unió egész területén használnak a parcellák tulajdonjogának tisztázására és a földalapú mezőgazdasági támogatások kifizetésére.

Forrás: NASA
A Landsat műhold felvétele 2002-ben készült

Műholdfelvételek révén az is megállapítható, hogy mennyi vizet igényel egy-egy tábla - a megbízható adatokra már csak azért is nagy szükség van, mert globális méretekben a mezőgazdaság felelős az édesvíz-felhasználás 85 százalékáért.

Forrás: ELTE
Ezen a 2008. áprilisában készült MODIS-felvételen már jórészt zöldek a mezőgazdasági táblák