Növényvédő szerből és nitrátból a megengedettnél többet mutattak ki a Gödöllői Szent István Egyetemet ellátó hálózat ivóvízében. Az ombudsman megállapítása szerint nem védik hatékonyan a jogszabályok a sérülékeny vízbázisokat.

Sérült az egészséghez és az egészséges környezethez való jog a gödöllői egyetemen növényvédőszer-szennyezés miatt. A háttérben az áll, hogy a hatályos joganyag nem biztosítja hatékonyan a vízbázisok védelmét, nem fektet kellő hangsúlyt a felszín alatti vizek növényvédőszer-szennyezés elleni védelmére - közölte az alapvető jogok országgyűlési biztosának hivatala.

A Szent István Egyetem hálózati ivóvízében a jogszabályban előírt határértéket meghaladó mennyiségű nitrátot, valamint növényvédő szereket talált egy elemzés. A szennyezés észlelését követő időszak vizsgálatát még 2010-ben a jövő nemzedékek biztosa kezdeményezte, és Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa zárta le.

Az ombudsman azt állapította meg, hogy az egészséghez és az egészséges környezethez való jogot sértette a vízszolgáltató, az egyetem, illetve az érintett hatóságok mulasztása, mert nem tettek eleget a megelőzéssel, a vízbázis megfelelő védelmének biztosításával, továbbá a kutak és az ivóvízellátó rendszer üzemeltetésével összefüggő jogszabályi kötelezettségeiknek. A vizsgálat szerint a szennyezésért a mezőgazdasági termelők is felelősek, mert nekik is védeniük kellene az ivóvízbázist.

Szabó Máté megállapította: a hatályos jog nem biztosítja hatékonyan a vízbázisok védelmét, nem fektet kellő hangsúlyt arra, hogy a felszín alatti vizeket ne szennyezzék növényvédőszerek. Az ombudsmani vizsgálat szerint a víziközmű szolgáltatóknak nincs információja arról, hogy a vízbázisuk területén milyen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, milyen és mekkora mennyiségű műtrágyát, növényvédő szert használnak fel.

Az alapvető jogok biztosa jelentésében azt kezdeményezte a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, hogy a hatóság jelölje ki, mely területek védik Gödöllő északi és déli vízbázisait. Szabó Máté felkérte a vidékfejlesztési minisztert, terjesszen a kormány elé módosítást a vízbázisok védelméről szóló kormányrendelethez. A jogszabályban az ombudsman szerint többek között részletesen szabályozni kéne, milyen jogi következménye van annak, ha valahol nem tartják be a sérülékeny vízbázis védelmére szolgáló előírásokat. Az ombudsman jelentésének teljes szövege itt olvasható.