Veszélybe kerülhet a Legfelsőbb Bíróság alapfeladatának ellátásaA Legfelsőbb Bíróságra (LB) tavaly csaknem háromszor annyi ügy érkezett, mint 1990-ben, miközben a bírák száma tíz év óta a legalacsonyabb, így jelenleg ez a leginkább túlterhelt bírói fórum – mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Solt Pál elnök. Így az alkotmányban is meghatározott alapfeladatuk ellátása kerülhet veszélybe, vagyis Solt szerint a szükségesnél kevesebb energiát fordíthatnak az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítását szolgáló jogegységi határozatok meghozatalára.

Az LB szerepe az igazságszolgáltatási reform eredményeként tavaly jelentősen megváltozott: míg korábban legfeljebb irányelveket és elvi döntéseket bocsáthattak ki, ma már a különböző fórumokon eltérően minősített ügyekben jogegységi határozatokat hoznak. Jogegységi eljárást a peres felek nem kezdeményezhetnek, erre csak a Legfelsőbb Bíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, illetve az LB tanácsait hatalmazzák fel a jogszabályok, a határozat pedig valamennyi bíróság számára kötelező érvényu. Ilyen döntés született tavaly például a befektetési kedvezmények értelmezése kapcsán, illetve az önkormányzatokat a belterületi földek után készpénzben megillető juttatások késedelmes fizetése esetén járó kamat mértékéről. Egyébként csupán e két ügyben több tízmilliárd forint volt a tét.
A Legfelsőbb Bíróságra 1990-ben 5700, tavaly viszont már 14 ezer ügy érkezett, miközben a bírák száma tíz év óta a legalacsonyabb, s már nem éri el a kilencven főt. (Ennek oka egyébként az, hogy az ítélőtáblák felállítását követően több bírót is át kellett volna helyezni, ezért a megüresedő státusokat már nem töltötték be.) A bírák igénybevétele tehát négy-ötszörösére nőtt, s ma ez a leginkább túlterhelt bírósági fórum - hangsúlyozta Solt. Ugyanakkor a perek egyre bonyolultabbak, s a jogszabályi környezet gyakori változása is nehezíti a bírák dolgát. Mindez odavezetett, hogy jelentős hátralék halmozódott fel, az eljárások időtartama egyre hosszabb, s így a szükségesnél kevesebb idő jut a jogegységi eljárások lefolytatására is.
A bírósági eljárások időszerusége és a jogbiztonság között kétségkívül összefüggés mutatkozik, ezért alapvető érdek, hogy a pereket minél előbb lezárják. Az viszont a jogalkotó feladata, hogy az eljárási szabályok további egyszerusítésével teremtsen lehetőséget az ítélkezés gyorsítására. Az Európa Tanács e tárgyban számos ajánlást bocsátott ki, amelyekben többek között a jogorvoslati lehetőség korlátozására is javaslatot tesznek. Solt szerint is szerencsésebb lenne, ha bizonyos ügyek el sem juthatnának a Legfelsőbb Bíróságig, hiszen semmi nem indokolja, hogy egy néhány ezer forintos jogvita eldöntésére akár milliókat fordítsanak. Az elnök azt sem tartaná rossz megoldásnak, ha az LB maga szűrhetné ki a felülvizsgálati kérelmek közül azokat, amelyek tárgyi súlya indokolja a legfelsobb bírói fórum beavatkozását.

Lencsés Károly