Magyar ügy az emberi jogi bíróság előttFennállása óta első alkalommal foglalkozik magyar üggyel a strasbourgi emberi jogi bíróság, amelynek tagjai között magyar bíró is van, Baka András. Az ügy előzményeiről és a tárgyalásról Hegyi Gyula képviselő, a Magyar Európa Tanács-i delegáció tagja, az emberi jogi kérdések szakértője nyilatkozott a magyar sajtónak.

Rekvényi László, mint a Független Rendőrszakszervezet akkori főtitkára, jelenlegi elnöke beadványában nehezményezte, hogy a magyar rendőrtisztek a jelenlegi törvények szerint nem lehetnek tagjai politikai pártoknak, nem folytathatnak politikai tevékenységet, és beadványa szerint ez korlátozza a rendőrök mint állampolgárok jogát a szabad véleménynyilvánításra. A beadvány tavaly került a bíróság elé. A csütörtöki, első tárgyalási napon nagyjából háromszor félórás előadást hallhattak a jelenlévők. Először a bizottság előadója ismertette, hogy a bizottság miért tartotta indokoltnak az ügy tárgyalását, és többségében támogatta Rekvényi László beadványát. Utána a Rekvényi László által megbízott, emberi jogokban járatos ügyvéd körvonalazta a szakszervezet álláspontját, majd a magyar kormány álláspontját ismertették ketten az igazságügy-minisztériumtól. Az ET emberi jogi bizottsága többségében arra az álláspontra helyezkedett, hogy az emberi jogi chartában foglaltaknak megfelelően nem helyes ilyen módon korlátozni az állampolgár jogait, még akkor sem, ha éppen rendőrtiszt. A rendőrszakszervezet nevében beszélő ügyvéd arra is utalt igen hatásos módon, hogy a kommunista időkben lényegében kötelező volt a párttagság és a politikai véleménynyilvánítás. Ennek az ellenkezője, egyértelmű tilalma tulajdonképpen szintén antidemokratikus, és a rendőrökre kellene bízni, hogy élnek-e ilyen joggal, belépnek-e pártokba vagy sem. A bíróság döntésének kihirdetésére körülbelül két hónap múlva kerül sor.
(MTI)