Az Országos Választási Bizottság (OVB) pénteki ülésén érdemi vizsgálat nélkül elutasította azt a két kifogást, amelyet az országos cigány önkormányzati választás eredménye ellen a Roma Polgárjogi Alapítvány és a Magyarországi Roma Parlament nyújtott be.

Mindkét beadvány azt sérelmezte, hogy Raduly József jogtalanul nyert a választáson kisebbségi mandátumot. Fegyverneken ugyanis a jogszabállyal szemben - amint az az OVB előző üléseinek egyikén elhangzott - annak ellenére hívtak össze helyi elektori gyűlést, hogy a településnek már volt úgynevezett szószólója. Raduly Józsefet a szabálytalanul meghirdetett gyűlés választotta elektorrá. Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke korábban már megfogalmazott egy ugyanilyen tárgyú kifogást, amelyet a határidő túllépése miatt az OVB, majd a Legfelsőbb Bíróság is elutasított. A szervezet vezetője ezúttal a mandátum átadásának tényét támadta meg, amely határidőn belül történt. Kukorelli István, a választási bizottság elnöke rámutatott ugyanakkor arra, hogy a mandátum átadása csupán jogkövetkezmény, az ellen önálló kifogásnak nincs helye. A bizottság a határidő túllépése okán elutasította Zsigó Jenő február 5-én kelt újabb panaszát is. Ezt a beadványt is megelőzte már egy korábbi, amelynek a Legfelsőbb Bíróság formai hiányosságok miatt nem adott helyt. Az ülésen a bizottság arról a megismételt kérelemről is tárgyalt, amelyben Tomhán Gyula cigánykisebbségi elektor azt kifogásolta, hogy a választási nyilvántartásban nevét elírták, és őt Domhán Gyulaként regisztrálták. Az OVB úgy döntött, nem hoz határozatot a panaszról, tekintettel arra, hogy a bíróság egyszer már elutasító végzést hozott ugyanebben az ügyben.

(MTI)