Ezt nevezte a legfontosabbnak Martonyi János külügyminiszter a "Magyarország és a határon túli magyarság - 1999" című, szombaton Budapesten tartott konferenciát követő sajtótájékoztatón.

Valamennyi határon túli magyar szervezet támogatja az anyaország euroatlani integrációs törekvéseit, Magyarország pedig támogatja a határon túli magyar szervezeteket, valamint a szomszédos országokat abban, hogy bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba - tette hozzá a külügyminiszter. A külügyminiszter fontos feladatnak tartja annak megoldását, hogy a csatlakozásból fakadó előnyöket az egész magyarság élvezhesse, az esetleges nehézségek pedig lehetőség szerint csökkenjenek. A külügyminiszter kiemelte azt is, hogy a Magyar Állandó Értekezlet mellett szakértői bizottságokat hoznak létre a konferencián képviselt szervezetek. Ezek a testületek elsősorban az oktatás, a gazdasági, a szociális kapcsolatok, a jogi és az önkormányzati együttműködés kérdéseivel, valamint a schengeni egyezmény következményeivel fognak foglalkozni.
Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetője a határon túli magyar szervezetek nevében kiemelte, hogy alapvető érdeke a határon túli magyarság legitim képviselőinek, hogy azok az országok, amelyekben élnek, bekapcsolódjanak az euroatlanti integrációba. Mint fogalmazott, ahhoz, hogy a magyar szervezetek saját helyzetükön változtassanak, országuk helyzetén is változtatni kell, beleértve ezen országok euroatlanti integrációjának felgyorsítását is.
Kovács László, az MSZP elnöke azt javasolta, hogy a jövőben minden ilyen rendezvényen alapos, érdemi tájékoztatás hangozzon el Magyarország és szomszédai viszonyának helyzetéről. Kiemelte, hogy a fórumnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a magyar NATO- és EU-csatlakozás után ne jöjjenek létre új választóvonalak a térségben. Az MSZP elnöke szerint a határon átnyúló regionális együttműködés ösztönzésére is fel kell használni a fórum adta lehetőségeket.
Szent-Iványi István (SZDSZ) elmondta: pártjának voltak ugyan fenntartásai a magyar-magyar intézményesített párbeszéd nevét, céljait, keretét illetően, ám sikerült "elfogadható, józan konszenzust" kialakítani. Kelemen András (MDF) annak fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy magyar-magyar szinten a jövőben ne az esetlegesség jellemezze a kapcsolatokat.
Németh Zsolt politikai államtitkár szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy a konferencia összetétele a lehetőségekhez képest megfelelően alakult, így várhatóan a következő ülésre is ezek a szervezetek kapnak meghívást.
A konferencia résztvevői által elfogadott nyilatkozatban szerepel, hogy a magyar nemzetpolitika célja a szomszédos országokban élő magyarok egyéni és közösségi jogait a nyugat-európai demokratikus országok eredményes gyakorlatának megfelelően biztosítani. (MTI)