Továbbra is szorgalmazza a pénzügyi tárca a receptdíj bevezetését az indokolatlan gyógyszerfogyasztás megfékezése érdekében. Információnk szerint egyelőre csak a közgyógyellátottaknak és a százszázalékos tb-támogatásra jogosult betegeknek kellene fizetniük. Konkrét számítások még nem készültek, de a tárca 50-100 forintos díj bevezetésén gondolkodik.

Mindenképpen meg akarja szüntetni az ingyenes gyógyszerhez jutást a Pénzügyminisztérium a receptdíj bevezetésével. Információnk szerint a receptdíj bevezetését egyelőre csak a közgyógyellátásban, valamint a jelenleg száz százalékban támogatott gyógyszerek esetén javasolja bevezetni a tárca. Ebből nem jelentős bevételt remél a költségvetés, csupán a jelenlegi fogyasztási szokásokat akarja megváltoztatni. Vagyis azt akarják elérni, hogy feleslegesen senki se váltson ki gyógyszert a patikákban.
A szaktárca elképzelése szerint a receptdíj nem lenne jelentős összeg, vényenként 50-100 forint. Évente körülbelül százharmincezer receptet váltanak ki a betegek a gyógyszertárban, ezek körülbelül 22,5 százalékát a közgyógyellátásra, illetve a százszázalékos tb-támogatásra jogosultak számára írják fel az orvosok. Így például a százforintos receptdíj bevezetésével mindössze hárommillió forint folyna be a költségvetésbe.
Az új gyógyszerár-támogatási rendszer szabályozásának alapelveit tartalmazó munkaanyagban többféle variáció található a receptdíj bevezetésére. A Társadalombiztosítási Ár és Támogatási Bizottság - amely az OEP, az Egészségügyi, valamint a Pénzügyminisztérium képviselőiből áll - előtt lévő vitaanyag szerint az új rendszer bevezetése után minden gyógyszer rendelését követően minden biztosított köteles megtéríteni a gyógyszerrendelés és -kiadás adminisztrációs költségét, más néven a receptdíjat. Ezenkívül a gyógyszerár-támogatás és a gyógyszer árának teljes összege közötti különbség továbbra is a beteget terhelné.
A munkaanyag a receptdíjnak két típusát különbözteti meg: egyiket az átlagos vagy az a feletti jövedelemmel rendelkezők fizetnék, míg a csökkentett értéket a szociálisan rászorulók. Az átlagjövedelemmel rendelkezőknek - 1998-as áron számolva - háromszáz forintot, a másik csoportnak hatvan forintot kellene fizetnie minden egyes vény beváltásakor. A tervezet szerint a receptdíjat a patikák nem csökkenthetnék, és esetlegesen a magánbiztosítók és a települési önkormányzatok sem téríthetnék meg lakosaik számára.
Ezzel párhuzamosan azonban lehetőséget kell teremteni arra, hogy minden nyugdíjas, rokkantnyugdíjas jövedelmétől függően részesülhessen szociális gyógyszertámogatásban. Ennek mértéke limitált lenne, az összeget a szociális minisztérium vagy a települési önkormányzatok folyósítanák számukra. (De a tb kasszáját semmilyen körülmények között nem terhelhetné.) Minden biztosított számára létezne egy méltányossági küszöb, aminek túllépése esetén a gyógyszerekre kifizetett önrészesedés felét a tb vállalná magára. Ezt a mértéket a biztosító a közvetlen családtagok által fizetett összesített önrészesedés alapján határozná meg. Így például ha egy családban egyszerre többen szorulnak gyógyszerre, az önrészesedésük összeadódna. De a receptdíjat változatlanul fizetnie kellene a biztosítottaknak.

Tinnyei Mária