Az Alkotmánybíróság kedden kihirdetett határozatában több ponton alkotmányellenesnek találta a szervezett bűnözés elleni fellépéssel kapcsolatos, úgynevezett maffiaellenes törvénymódosító csomagot.

A Göncz Árpád köztársasági elnök kérésére lefolytatott előzetes normakontrollt az tette indokolttá, hogy vita alakult ki a koalíció, illetve az MSZP és az SZDSZ között arról, hogy a rendőrségi, valamint az idegenrendészeti törvény mely részei módosíthatóak egyszerű, illetve kétharmados többséggel.
- Az alkotmány rendelkezése alapján minősített többséggel elfogadott törvényt egyszerű többséggel elfogadott törvénnyel nem lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni - áll a határozatban. A testület határozatában megállapította, hogy a minősített többség követelménye nemcsak az adott alkotmányi rendelkezés közvetlen végrehajtásaként kiadott törvény megalkotására vonatkozik, hanem a törvény vagy annak részletszabályainak módosítására - rendelkezéseinek megváltoztatására, illetve kiegészítésére - és hatályon kívül helyezésére is. A határozat kimondja, hogy a törvénymódosító csomag az indítvánnyal érintett részében több, különálló kétharmados törvény - így a rendőrségi, az idegenrendészeti, a határőrizeti, valamint a menedékjogról, illetve a külföldre utazásról szóló jogszabályok - meghatározott rendelkezéseinek tematikus módosítását, illetőleg hatályon kívül helyezését igényelte, éppen ezért a fentiek értelmében alkotmányellenesnek tekintendő.
Lábady Tamás különvéleménye szerint az Alkotmánybíróságnak egyenként, külön-külön tartalmi alkotmányossági vizsgálat alá kellett volna vonnia a maffiaellenes törvénycsomag által módosított egyes minősített törvények konkrét rendelkezéseit a tekintetben, hogy azokat az alkotmány alapján minősített többséggel kellett-e meghozni. A különvéleményhez csatlakozott Bagi István és Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró is.
(MTI)