A kormány jóváhagyta a garéi veszélyes hulladék ártalmatlanítására vonatkozó, 2000 végéig szóló programot, melyre 2,1 milliárd forintot irányzott elő. A huuladék ártalmatlanítására nemzetközi versenytárgyalást írnak ki.

A 14 ezer tonna klórbenzol ártalmatlanítására napokon belül nemzetközi tendert hirdet a Budapesti Vegyiművek Rt. A kormány tavalyi döntése alapján a garéi hulladék ártalmatlanítására 2,7 milliárd forintot szántak. A teljes összegből tavaly már 600 milliót elköltöttek, ami a dorogi hulladékégetőműben történő 1800 tonna hulladék elégetésére volt elegendő. A program költségeire 900 millió forintot vissza nem térítendő támogatásként a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzata, a fennmaradó összeg tőkerészét a cég., míg annak kamatait szintén az alap biztosítja. Miután a minisztérium - a határértéket meghaladó szennyezőanyag-kibocsátás miatt - tavaly leállíttatta Dorogon a megsemmisítést, a garéi hulladék ártalmatlanítását várhatóan külföldi égetőműben végzik el.
A helyettes államtitkár szerint a 2,1 milliárd forintnyi összeg elegendő lesz a 14 ezer tonnányi hulladék megsemmisítésére és szállítási költségeinek fedezetére.
A végleges hulladékszállítás és kezelés után a tényleges talaj- és talajvíz-szennyezés mértékének meghatározására és a terület kármentesítésére újabb kormányprogramot kell majd kidolgozni.
A fővárosi hulladékhasznosító mű füstgáz-tisztító beruházására a Fővárosi Önkormányzatnak március végéig kell feladattervet készítenie. Egy korábbi elképzelés szerint a beruházás egyik felét a Központi Környezetvédelmi Alap, míg másik felét a Fővárosi Önkormányzat finanszírozta volna. Jelenleg egyeztetés folyik a KM és a főváros között a beruházásról, mivel a főváros hulladékgazdálkodása még nem EU-konform.
Biacs Tamásné, a KM főosztályvezetője elmondta: az unió hulladékgazdálkodási stratégiájában első helyen a hulladék keletkezésének megakadályozása szerepel, majd a keletkezett szemét újrahasznosítása, illetve, ha erre nincs mód, akkor szigorú környezetvédelmi feltételek melletti ártalmatlanítása következik. Ennek azonban feltétele, hogy a hulladékot szelektíven kell gyűjteni. Biacs Tamásné kiemelte, hogy az EU-konform hulladékgazdálkodási törvény várhatóan még az idén életbe lép. Ennek alapelve, hogy a szennyező fizet.(MTI)