A munkáltatóknál csökken, a munkavállalóknál nő a járulék

Nem kívánja fizetni az állam a betegség első három hónapjára eső táppénzt

A kilencven napot meg nem haladó táppénz finanszírozásából kiszállna az állam és a jövő évtől a munkaadókra terhelné ezt a költséget. Ez áll abban a kormány-előterjesztésben, mely a következő év adó- és tb-járulékkoncepcióját vázolja. Ez tulajdonképpen nem más, mint a jelenlegi, állam által járulékfizetés fejében garantált szolgáltatási csomag szűkítése.

A tervezetből kiderül: a központi költségvetés továbbra sem kíván több pénzzel hozzájárulni a társadalombiztosítás által garantált ellátások támogatásához. A következő három évben a kormányprogramban ígértek szerint a munkaadók járulékterhei a jelenlegi 33 százalékról 25 százalékra csökkennének, de ezzel párhuzamosan a mai 3600 forintnyi egészségügyi hozzájárulás a duplájára emelkedik a kormányzati ciklus végére.

A járulékcsökkentés további költségvetési támogatásból való kompenzálására nem lesz mód. Ez a legmeghatározóbb elve az elkövetkezendő évekre vonatkozó társadalombiztosítási járulékkoncepciónak. Vagyis az állam továbbra sem kíván több pénzzel hozzájárulni a tb által finanszírozott ellátások támogatásához. Azt, hogy jövőre a munkáltatók és a munkavállalók közötti járulékfizetési arány milyen mértékben módosul, ma még nem lehet pontosan tudni, de a kormány szándéka szerint a jelenlegi 75-25 százalékos arány valamilyen mértékben közelít majd egymáshoz.

A következő év adó- és tb-járulékkoncepcióját vázoló kormány-előterjesztés szerint 2000-től megszűnne a munkáltatók egyharmados táppénzfizetési kötelezettsége, valamint az alkalmazottaknak járó évente 15 napnyi munkanap-betegszabadság lehetősége. Ehelyett a kormány a 90 napot meg nem haladó táppénzkiadás teljes egészét a munkaadókra terhelné. (Ez nem vonatkozna a gyermekápolási, valamint a baleseti táppénzre, mivel ezen kiadásokat továbbra is az egészségbiztosítási alapból finanszíroznák.) Az elképzelések szerint a 90 napos betegszabadságra a munkaadóknak a táppénz mértékével azonos összegű juttatást kellene fizetniük dolgozóiknak. De az is elképzelhető, hogy munkaszerződésben rögzítenék azt, hogy erre az időszakra milyen mértékű juttatás illeti meg a dolgozót. Ebben az esetben kikötnék, hogy a betegszabadságra járó díj nem lehetne kevesebb a korábbi kereset 50 százalékánál. Ezzel párhuzamosan eltörölnék a 3 napos, orvosi igazolás nélkül is igénybe vehető betegszabadságot.

A természetbeni egészségügyi szolgáltatások finanszírozása 2000-től teljes egészében adóalapúvá válik. Így a jövedelemmel rendelkezők szélesebb köre kötelezhető a tb-terhek megfizetésére. Ezzel a jelenlegi 3,9 millió helyett 4,2 millió állampolgárnál lehetne megállapítani a járulékfizetési kötelezettséget. A munkáltatók által fizetendő egészségügyi hozzájárulás mértéke a kormányzati ciklus végére megduplázódna: a jelenlegi 3600 forint helyett jövőre 4350 forintra, 2001-től 5850 forintra, 2002-től pedig 7200 forintra emelkedne. A munkaadók százalékos egészségügyi hozzájárulása megszűnik jövőre, és a mai 11 százalékos egészségügyi járulék 2000-ben 9 százalékra módosul, majd a következő évben 1 százalékkal csökken, 2002-ben pedig 6 százalék lesz. A jelenlegi 22 százalékos nyugdíjjárulék mértéke évente 1 százalékkal mérséklődne, vagyis 2002-re 19 százalék lenne.

Miközben a munkáltatók terheinek egy része fokozatosan csökkenne - a kormányprogramban ígértek szerint összesen 30 százalékról 25 százalékra, míg az egészségügyi hozzájárulás megduplázódna - a munkavállalók fokozatos járulék emelkedésre számíthatnak. A tb számára fizetett nyugdíj- és egészségügyi járulék összességében a következő három év alatt két százalékkal nőne úgy, hogy a jelenlegi 11 százalékról jövőre és az azt követő esztendőben 12,5 százalékra módosul, majd 2002-ben ismét 1 százalékkal nő, vagyis 13,5 százalék lesz. A 8 százalékos nyugdíjjárulék - melyből az átlépők esetében ma 2 százalék az állami tb számlájára, és 6 százalék a magán-nyugdíjpénztárak számlájára kerül - a következő évtől a kormányzati ciklus végéig 9 százalékra nő.

Az egészségügyi alapba folyó munkavállalói járulék mai 3 százalékos mértéke jövőre és 2001-ben 3,5 százalék lesz, 2002-re pedig 4, 5 százalékra nő.

Tinnyei Mária

(Népszava)