Ismét Orbán Viktor az egyedüli jelölt a Fidesz elnöki posztjára

A Fidesz XI. kongresszusán a küldöttek szavaztak a szervezet alapszabályának módosításáról. A végszavazás vasárnap lesz a dokumentumról. A módosítás két legfontosabb pontja a partnerszervezetekkel kötendő szerződésről, illetve a tagdíjról szólt. A küldöttek vasárnap változatlan összetételű elnökségre, mandátumvizsgáló, illetve számvizsgáló bizottságra szavazhatnak, a pártelnöki posztra pedig ismét Orbán Viktor az egyetlen jelölt.

A szervezet alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést Kövér László ügyvezető alelnök terjesztette a küldöttek elé.
A módosítás egyik lényeges pontja a partnerszervezetekkel kapcsolatos irányelvek megfogalmazása. A jelenlegi alapszabály kizárólag az ifjúsági partnerszervezeteknek ad lehetőséget az együttműködésre, ami gyakorlatilag csak a Fidelitast jelenti. A módosítás után viszont lehetőség lesz arra, hogy a Fidesz más szervezetekkel is partnerszerződést kössön. Erre például azért van szükség, mert a Fidesz frakciójában vannak a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tagjai, akik nem akarnak külön pártot létrehozni, de meg akarják őrizni függetlenségüket. A partnerszerződéssel lehetővé válna, hogy a szervezet tagjai tanácskozási jogkörrel felruházva jelen legyenek a megbeszéléseken. Szavazati joggal ugyan továbbra sem rendelkeznének, de vélhetően javulna a két szervezet közötti kapcsolat. Jelenleg ugyanis gyakran vannak közöttük kommunikációs problémák, mondta Kövér László.
Az alapszabály-módosítás másik lényeges ponja a tagdíj kérdése. Ezentúl meghatározott összeget kötelező befizetni tagdíjként, hogy ellenőrizhetőek legyenek a befolyt pénzösszegek. Eddig ugyanis gyakorlatilag mindenki annyi pénzt fizetett be, amennyit akart és akkor, amikor akarta.
Ha a módosítást elfogadják, a jövőben azt a Fidesz-tagot, aki nem fizeti be a párt kasszájába alaptagdíját, eljárás lefolytatása nélkül kizárják a pártból.
A módosítás keretében a kiegészítő tagdíj bevezetéséről is döntenek. Kiegészítő tagdíjat azoknak a párttagoknak kell fizetniük, akik mint Fidesz-tagok töltenek be közfunkciókat.
Az előterjesztést követő vita során csak egy hozzászólás volt. Filep Miklós a módosítással kapcsolatban csak annyit jegyzett meg, hogy a kiegészítő tagdíjat ő inkább dézsmának nevezné. Reményét fejezte ki, hogy az ebből befolyt összeg a helyi szervezeteknél marad.
Jelenleg az 1993-as alapszabály van érvényben, amelyet 1995-ben módosítottak.
A módosítás egyes pontjait a képviselők elfogadták, vasárnap már csak a véglegesített változatról szavaznak.

A Fidesz kongresszusa ismét egyedül Orbán Viktort jelölte a párt elnöki posztjára.
A küldöttek a vasárnapi tisztújításon változatlan személyi összetételű elnökségre, mandátumvizsgáló, illetve számvizsgáló bizottságra szavazhatnak.
A jelenlegi alelnökök: Kövér László, Deusch Tamás, Pokorni Zoltán, Áder János, Varga Mihály, Szájer József, Németh Zsolt és Illés Zoltán. Póttagok: Kósa Lajos és Sasvári Szilárd.

A kongresszus vasárnap reggel 9 órakor szekciókban, 11 órától pedig plenáris ülésen folytatja munkáját.
Az alapszabálymódosítás után Orbán Viktor mond programadó és helyzetértékelő beszédet.
A kongresszus a tisztújítás eredményeinek megismerését követően politikai nyilatkozatot fogad el.

Ajánló:

Élő közvetítés a kongresszusról.