Kövér autonómiát követel a vajdasági magyaroknak

A Fidesz XI. kongresszusán Szájer József, a párt alelnöke közölte: belső kormányzati ellenállás miatt a Fidesz programjától idegen elemek is bekerültek a kormányzati tevékenységbe. Mind Várhegyi Attila választmányi elnök, mind Kövér László alelnök szükségetlennek tartja a párt vezetőinek lecserélését. A kongresszuson mindketten elégedettségüket fejezték ki a jelenlegi vezetéssel kapcsolatban. Kövér László beszédében kijelentette: a vajdasági magyaroknak is autonómiát kell adni.

Szájer József, a párt alelnöke beszédében közölte: belső kormányzati ellenállás miatt a Fidesz programjától idegen elemek is bekerültek a kormányzati tevékenységbe. Szájer az [origo] újságírójának elmondta: beszédében nem a Fidesz és a kisebbik kormányzó párt, az FKgP közötti konfliktusokra utalt, mert - mint Szájer mondta - a két párt között nincsenek konfliktusok. Ugyanakkor az alelnök hozzátette: a képviselőktől érkeznek olyan utalások, hogy nincs megfelelő kommunikáció a két frakció között. Szájer – állítása szerint – a belső kormányzati ellenálláson azt értette, hogy az apparátussal vannak problémák. Ezeket a problémákat azonban többszöri kérdés ellenére sem volt hajlandó konkretizálni.
A Szájer által említett apparátusbeli problémákról beszélt Trombitás Zoltán küldött is. Kijelentette: a Fidesz hatalomra kerülésével be kell fejezni a nagytakarítást "az utolsó MSZP-s pártkatonáig".
- Néhány minisztériumban úgy csinálnak, mintha nem is nekünk dolgoznának, parlamenti és önkormányzati képviselőinket állandóan akadályozzák - mondta. Szerinte ebben a magatartásban élen jár a Chikán Attila vezette Gazdasági Minisztérium, amit ő "kommunista fészekágynak minősített", ahol rendet kell tenni.

„Ne változtassunk a győztes csapaton, hogy a Fidesz vezette kormány és a kormányfő egyaránt maga mögött érezhesse azt a gárdát, amely egy esztendővel ezelőtt diadalmaskodott" - közölte Várhegyi Attila, a Fidesz - Magyar Polgári Párt országos választmányának elnöke. Ezzel kapcsolatban Kövér László, a párt alelnöke közölte: nincs jelentősége a tisztújításnak, mert a politikai vonalvezetést nem kérdőjelezi meg senki.
„A Fidesz megkapta a polgároktól azt a bizalmat, hogy Magyarország legnagyobb kormányzó pártja legyen, hogy tegye rendbe a gazdaságot, az oktatást, a közbiztonságot, az igazságszolgáltatást, a kultúrát, hogy megteremtse a közjót" – mondta Várhegyi.
"E szolgálatra szavunkat adtuk, szavunkat eddig betartottuk. Éltünk a lehetőséggel, programunk mentén haladtunk az elmúlt szűk egy esztendőben" - fogalmazott a választmány elnöke.
Szájer József, a párt alelnöke kijelentette: a tisztességes politizálásnak esélyt kell teremtenie az előjogok felszámolására.
„Nem mindig értjük, hogy miért maradnak pozíciójukban állami hivatalokban, cégekben olyan vezető tisztségviselők, akik képtelenek lojálisak lenni a Fidesz vezette kormánnyal szemben" - közölte a politikus. Szájer ezzel kapcsolatban megjegyezte: eleddig nem sikerült áttörni az összefonódások falán. Előfordult, hogy nemzetközi szervezetek akadályoztak meg szükséges személycseréket.

Kövér László beszédét nagy részben a koszovói válságnak szentelte. Kövér követelte, hogy a vajdasági magyarok is kapjanak autonómiát.
„A politikai rendezés, amiről a világ beszél, az számunkra nem lehet elég, minden egyes nemzeti kisebbség helyzetét át kell tekinteni. Az átfogó rendezés minimális kiindulópontjának kell tekinteni a vajdasági magyarok automnómiáját" – közölte Kövér. Az alelnök szerint, ha a koszovói albánok kedvezőbb eljárásban részesülnek, mint a magyarok, az kedvezőtlen utalás lenne arra, hogy a nemzetközi közösség csak azokat a kisebbségeket támogatja, akik az erőszak eszközéhez nyúlnak. Kövér szerint a vajdasági magyarok eddig toleránsan vártak, de ez az a perc, amikor ki kell harcolni autonómiájukat.
Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke levélben köszöntötte a Fidesz kongresszusát.
- A vajdasági magyarság fél, de nem veszítette el a fejét. Azt tapasztaljuk, hogy Magyarország NATO-tagsága és a kormány határozott, kiszámítható fellépése erősíti pozíciónkat - áll a dokumentumban.
- Ami a Vajdaság autonómiáját illeti, nem hiszem, hogy ahhoz a határmódosítás ódiuma, vagy a nagy többségben levő szerb lakosság nagy részének támogatása nélkül hozzányúlhatunk - tartalmazza a levél.
A VMDP elnökének meggyőződése szerint a perszonális autonómia a XXI. század egyik legalkalmasabb demokratikus eszköze lesz a
kisebbségi kérdés méltányos megoldásának. Véleménye szerint a vajdasági magyarok vonatkozásában ez az autonómia-forma különösen
megfelelő.

Ajánló:

Élő közvetítés a kongresszusról. Vigyázzon! A honlap "irodák" menüpontjából, sem a honlap címoldalára, sem az [origo]-ba nem lehet visszamenni.

Korábban:

(1999. május 6.)