A honvédelmi miniszter javaslatára Göncz Árpád pénteken kinevezte Fodor Lajost, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai ügyekért felelős helyettes államtitkárát a Magyar Honvédség parancsnokává, vezérkari főnökévé. Az új vezérkari főnököt egyidejűleg vezérezredessé is előléptették. Fodor Lajos a távozó Végh Ferenc helyét veszi át.

A köztársasági elnök a kinevezést a Parlament Nándorfehérvári termében nyújtotta át. Fodor Lajos új megbizatása augusztus 1-én kezdődik.

Fodor Lajos 1947. július 29-én született Debrecenben. A szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépesített lövész szakán tanult 1966-1970 között. Hivatásos katonaként aktív szolgálatát 1970-ben kezdte meg az akkori Magyar Néphadsereg 14. gépesített lövész ezredénél, Nagykanizsán szakaszparancsnokként. Ennél az alakulatnál 1973-ig szolgált mint századparancsnok, majd hadműveleti tiszt.

Ezt követően a Magyar Néphadsereg 63. gépesített lövészezredénél zászlóaljparancsnokként dolgozott, majd a Frunze Katonai Akadémián, Moszkvában összhaderőnemi parancsnoki szakon tanult tovább. 1979-ben előző szolgálati helyén ezredtörzsfőnöknek nevezték ki, majd 1981-1983 között mint parancsnokhelyettes, 1983-1985 között pedig mint ezredparancsnok teljesített szolgálatot. Az 1985 és 1987 között Lentiben, a Magyar Néphadsereg 26. gépesített lövész ezred parancsnoka volt, majd dandárparancsnok lett, később Budapestre helyezték át, ahol a Magyar Néphadsereg Kiképzési Főcsoportfőnökségen először helyettesként, majd gépesített lövész és harckocsizó főnökként dolgozott.

Ezt követően Székesfehérvárra került, a Magyar Néphadsereg 5. Hadseregéhez, ahol a hadseregparancsnok-helyettesi beosztást látta el. Később - az átszervezések során - az újonnan alakult Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok parancsnokának helyettese volt ugyanebben a helyőrségben. 1992. május 21-én vezérőrnaggyá nevezték ki.

1993 márciusától 1994-ig a Magyar Honvédség Katonai Felderítő Hivatalának hivatalvezetője, majd az Amerikai Egyesült Államok Nemzetvédelmi Egyetemén biztonságpolitikai szakon tanult Washingtonban. Előtte 1994-ben 10 hónapos intenzív nyelvtanfolyamon vett részt San Antonióban.

1996-tól 1999 februárjáig Végh Ferenc vezérkari főnök első helyetteseként dolgozott. Ebben az időszakban jelentős szerepet volt Magyarország és így a Magyar Honvédség NATO-csatlakozása előkészítésében. Katonaként tagja volt a magyar diplomáciai tárgyalódelegációnak. 1997-ben altábornaggyá nevezték ki.

Hivatásos katonai pályafutása alatt hét esetben részesült érdem után kitüntetésben.

1999. február 15-től köztisztviselőként védelempolitikai helyettes államtitkárként dolgozott.

Fodor Lajos altábornagy nős, felesége Kovács Éva ügyvéd. Két gyermekük van: Olivér 17, Zsófia 8 éves. Két nyelven beszél, angol és orosz felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szabadidejében kedvenc időtöltése a sport, ezen belül teniszezik, úszik és lovagol. A Magyar Huszár és Lovashagyományőrző Társaság elnöke.

Fodor Lajos utódja a védelempolitikai helyettes államtitkári poszton Martinusz Zoltán, a HM védelempolitikai főosztályának vezetője lesz.

(MTI)

Ajánló:

Az életrajz a régi, a fénykép új