A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentésében megadott bűncselekmények büntetési tételei


A Büntetőtörvénykönyv vonatkozó paragrafusaiban meghatározott büntetési tételek:

288.§ jogosulatlan gazdasági előny megszerzése
5 évig terjedő szabadságvesztés

289.§ számviteli fegyelem megsértése
2 évig terjedő szabadságvesztés

298/A § számviteil fegyelem megsértése
2 évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés

298/B § alaptőke vagy törzstőke csorbítása
3 évig terjedő szabadságvesztés

299/B § tőkebefektetési csalás
3 évig terjedő szabadságvesztés

319.§ hűtlen kezelés
-kisebb vagyoni hátrányt okoz: 1 évig terjedő szabadságvesztés,
közérdekű munka
vagy pénzbüntetés
-nagy vagyoni hárányt okoz: 3 évig terjedő szabadságvesztés
-jelentős vagyoni hátrányt oko: 1-5 évig terjedő szabadságvesztés
-különösen nagy vagyoni hátrányt okoz: 2-8 évig terjedő szabadságvesztés

320.§ hanyag kezelés
- 2 évig tartó szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés
- különösen nagy vagyoni hátrány okozása estén 3 évig tartó szabadságvesztés

Halmazati büntetés:
Bűnhalmazat estén egy büntetést kell kiszabni, mégpedig úgy, hogy a bűncselekmények büntetési tételei közül a legsúlyosabbat kell alapul venni (8 év). Ha a törvény a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül legalább kettőre határozott ideig tartó szabadságvesztést rendel, az előző tétel (8 év) a felével emelkedik, de nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tétel felső határának együttes tartamát, és nem lehet több húsz évnél (ez a kiszabható határozott ideig tartó szabadságvesztés büntetés maximuma).
Mindezek mellett a halmazatban lévő bármely bűncselekmény miatt alkalmazható mellékbüntetést is ki lehet szabni.

Nagyobb vagyoni hátrány: 500,000,- Ft felett
Jelentős vagyoni hátrány: 2 millió Ft felett
Különösen nagy vagyoni hátrány: 6 millió Ft felett