Az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslat-tervezetet dolgozott ki a Szent Korona őrzéséről

A törvényjavaslat-tervezet szerint a Szent Koronát az Országgyűlés épületében kellene őrizni, de időnként máshol is kiállíthatnák.

A Szent Korona és a többi koronázási jelvény őrzésének helyéül az Országgyűlés épületét jelöli ki az Igazságügyi Minsztérium által kidolgozott törvényjavaslat-tervezet. A javaslat a Szent István-i államalapítás emlékének törvényben való megörökítéséről, illetve a Szent Korona őrzésére, megtekintésére vonatkozó alapvető szabályokról szól.

A tervezet szerint időnként mód nyílna a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények más helyen történő kiállítására is. A dokumentum biztosítja azt is, hogy a kiemelkedő ünnepélyes alkalmat jelentő nemzeti ünnepeken a Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket bárki ingyenesen megtekinthesse.

Az ismertetett előírások teljes összhangban állnak azzal az 1977. december 13-án kelt magyar-amerikai diplomáciai levélváltással, amely a koronázási jelvények visszaadásának egyik feltételeként azt fogalmazta meg, hogy a Szent Koronát a nagyközönség számára folyamatosan nyitva álló, méltó történelmi helyen kell őrizni.

A Szent Korona védelmére Koronaőri Testületet létesítenének, amely azonban nem azonos a korábbi koronaőrséggel. A testületnek tagja lenne a közjogi méltóságok közül a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke és az Alkotmánybíróság elnöke, illetve a tudományos közélet képviselőjeként a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
A testület feladata a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények védelme érdekében szükséges intézkedések megtétele - áll a javaslatban.

A törvénnyel kapcsolatos részletszabályok megállapítására a tervezet szerint a kormány kapna felhatalmazást.

Az előterjesztéshez fűzött indokló szöveg tartalmazza, hogy a magyar állam ezeréves fennállása alkalmából a magyar közjogi intézményrendszer és a nemzetet képviselő politikai erők tiszteletadását fejezné ki, egyben hozzájárulna a millennium méltó megünnepléséhez, ha az Országgyűlés törvényben emlékezne meg az államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról.

(MTI)

Ajánló:

A sulinet programjából