Tőkés László református püspök ökumenikus istentiszteletet tartott a budapesti Szent István-bazilikában.

A megemlékezést a forradalom napja állami ünneppé nyilvánításának 10. évfordulója tiszteletére az ,56-os Felkelők Magyarországi Szövetsége, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezte. Az 1956-os forradalom napja, október 23. a félelem alóli felszabadulást is jelentette - e gondolat jegyében hirdetett igét Tőkés László

Tőkés László királyhágó-melléki püspök igehirdetésében a féleleműző szeretet, mindenekelőtt a hazaszeretet és a szolidaritásban megnyilvánuló testvéri szeretet szerepét emelte ki.
Mint mondta, e két érzés felül tudott emelkedni a szenvedéseken és kétségeken, lerázta a félelem bilincseit, szabaddá tette a lelkeket.

Az istentiszteleten közreműködtek a katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, az unitárius és a szerb ortodox egyház képviselői.

A megemlékezés után az ,56-os szervezet Rabparlamentje külön rendezvényén, a Szent Jobb Kápolnában emléklapokat adott át több neves személyiségnek, köztük Tőkés Lászlónak.

(MTI)