Lassan indul az FVM vizsgálata

Egyelőre a környezetvédelmi tárca egyetlen intézményéhez sem érkezett hivatalos értesítés a nemzeti parkokkal kapcsolatos új, Torgyán-féle - FVM- - vizsgálat megindításáról. A szövetkezetek cáfolják, hogy törvénybe ütköző szerződéseket kötöttek volna a nemzeti parkokkal.

A miniszteri bejelentést követően lapunk a földművelésügyi tárca (FVM) egyetlen főosztályán sem kapott érdemi információt, mely szervek, milyen jogszabály alapján, mit kívánnak ellenőrizni. Az FVM-ben is csak a híradásokból tudnak arról, hogy Torgyán József miniszter új, minden nemzeti parkra kiterjedő vizsgálatot rendelt el arra hivatkozva, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park törvénysértő adásvételi és haszonbérleti szerződéseket kötött egyes szövetkezetekkel.

A vizsgálatról hétfő estig a környezetvédelmi tárca sem kapott hivatalos értesítést. Bár a környezetvédelmi tárca ebben a kérdésben közel öthetes fegyelmi eljárás után Aradi Csaba igazgató felmentésével egyszer már lezárta az ügyet, az FKGP elnöke az általa megismert dokumentumok alapján az új eljárást azzal indokolta, hogy a paraszttársadalom kárára vásárolta meg és hasznosította a nemzeti park a szövetkezeti földeket.

Illés Zoltán, a parlament környezetvédelmi bizottságának elnöke szerint Torgyán József minisztert politikai okok motiválják az Aradi-ügy felmelegítésekor. Szerinte nem a tárca Aradit felmentő közigazgatási államtitkárát kell hibáztatni a történtekért, hanem a nemzeti park igazgató felmentését előbb elfogadó, majd a döntést támadó Pepó Pál környezetvédelmi miniszternek kellene levonnia a történtekből a következtetéseket.

A vagyonnevesítés szabályai szerint 30 millió forintot fizettünk tagjainknak - hangoztatta File Ferenc, a Tiszacsegei Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke. A gazdák az akkori piaci ár közel háromszorosát, hektáronként mintegy 12 ezer forintot kapták földjeikért. Ezért sem valósak a paraszttársadalom kisemmizéséről szóló híresztelések - mondta az elnök, hozzátéve: a nemzeti parkkal kötött szerződéseket a tagság előzetes felhatalmazásával, igazgatósági határozat alapján kötötték. Cáfolta a szerződések törvénytelen voltát Szakács István, a balmazújvárosi Kossuth Mg. Tsz elnöke is. A szövetkezet a földhivatali nyilvántartásokban szereplő saját földjeit adta el. A kapott pénzzel elszámoltunk, a 800 tag egyedi megállapodások alapján pénzben vagy természetben megkapta jussát - közölte Szakács.

A szövetkezetek természetvédelmi oltalom alatt álló földjeinek visszavásárlását a természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995/93. évi törvény írta elő. Ez a jogszabály volt hivatott orvosolni, hogy a szövetkezeti átmeneti törvény elfogadása során hatályon kívül helyezte a parlament a természetvédelmi területek állami tulajdonba helyezéséről, illetve a gazdák kártalanításáról szóló rendelkezéseket. Három éve ezen jogszabályok alapján kezdték meg a nemzeti parkok a szövetkezetektől a földek visszavásárlását.

A joghézagok, tulajdoni rendezetlenségek sok helyen problémát okoztak, kisebb-nagyobb szabálytalanságok is előfordulhattak az 1995/93. törvény végrehajtása során. Információink szerint Pepó Pál hivatalba lépést követően is hasonló módon kötöttek a nemzeti parkok szerződéseket.

Szilágyi A. János

(Magyar Hirlap)