A Fővárosi Bíróság jogerős ítéletében úgy döntött: indokolatlanul avatkozott be az Alfa Szövetség és Kormos Miklós bajai lelkész a 13 éves dávodi kislány és családja életébe, amikor a hatóságokat - a helyi önkormányzatot és a megyei kórházat - a kislány terhességéről és az abortusz-kérelméről értesítették.

A másodfokon eljáró fővárosi bíróság részben megváltoztatta az elsőfokú bírói ítéletet, de a lényeget tekintve megerősítette a korábbi döntést: az Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség, valamint Kormos Miklós bajai lelkész indokolatlanul avatkozott be a dávodi kislány és családja magánéletébe. A korábban kiszabott kétszáz - kétszázezer forintnyi kártérítés összegét a kislány esetében háromszázezer forintra emelte a bíróság. Emellett kötelezte a szövetséget és a lelkészt, hogy levélben kérjenek elnézést a családtól.

A Bács-Kiskun megyei Dávodon tavalyelőtt teherbe esett a 13 éves P. Katalin. Gyermeke apja a szomszéd falubeli 24 éves B. Péter. A kislány anyja terhességmegszakítási kérelemmel fordult a bajai városi kórházhoz. A műtétre március 2-án került volna sor. A történtekről értesülve Kormos Miklós bajai lelkész megpróbálta lebeszélni a családot az abortuszról, eredménytelenül. A lelkész ekkor az Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetséggel vette fel a kapcsolatot. "A szövetséget a későbbiekben a várandós édesanya környezetéből többen is névtelenül megkeresték. Azt mondták, az édesanya nem teherként éli meg helyzetét, de a szűkebb-tágabb környezet nem engedi megtartani a magzatot" - mondta egy az Alfa Szövetséghez közel álló személy. "A lány hosszú időn keresztül a gyerek megtartása mellett volt, ezért a szövetség a gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezése alapján úgy látta, védelemre szorul" - tette hozzá a neve elhallgatását kérő forrás. A szövetség ekkor a bajai gyámhivatalhoz fordult. A hivatal magzatgondnokot nevezett ki, aki pert indított az abortuszkérelem érvényességének tisztázása érdekében. A március 2-ra kiírt műtétet így nem végezték el.

A Bajai Városi Bíróság 1998. március 20-án hatálytalanította a kislány anyjának a terhesség megszakítása iránti kérelmét. Kökény Mihály akkori népjóléti miniszter március 24-én bejelentette: az ítélet direkt módon nem tiltotta meg az abortuszt, ezért Katalinon a terhesség megszakítását kérése alapján elvégzik. A műtétre március 26-án Kecskeméten került sor.

A kislány anyja ezt követően pert indított az Alfa Szövetség ellen. Azt állította: a szövetség akaratuk ellenére avatkozott életükbe, és ezzel megsértették személyiségi jogaikat. Az anya kétmillió, lánya - aki a per során azt állította: nem is akarta megtartani a magzatot - négymillió forint kártérítést követelt. A Budai Központi Kerületi Bíróság 1999 áprilisában kihirdetett elsőfokú ítélete szerint az Alfa Szövetség és az őket értesítő bajai lelkész megsértette az abortuszon átesett kislány és édesanyja személyiségi jogait. A követelt hatmilliós kárigénnyel szemben azonban csak kétszáz - kétszázezer forintot ítélt meg a bíróság. A döntés ellen mindkét fél fellebbezett.

"A válságban lévő terhes anyák megsegítésére alakult szövetség női önkéntesei 14 ezer esetben tudtak segíteni vészhelyzetbe került gondozottaikon, és kéretlenül vagy indok nélkül senkinek a magánéletébe nem törtek be" - állította az [*****]-nak az Alfához közel álló forrás. A szövetség a per során azzal védekezett, hogy a válsághelyzetbe került két dávodi gyermek (a 13 éves anya és magzata) élete jobbra fordítására szakembereket ajánlott és több millió forintot is összegyűjtött. Ezzel és nem abortusszal kellett volna orvosolni a szociális és mentális problémákat - állítják. "Ebben az ügyben az a kérdés, hogy védheti-e bárki is egy olyan kiskorú édesanya szülői érdekeit, akinek gondviselője nem kívánja figyelembe venni a másállapotba került nő döntési szabadságát." - magyaráz az Alfához közel álló forrás.

A jogerős ítélet azonban kimondta: a szövetség nem mérlegelt, amikor kizárólag a magzati élet védelméről szóló 1992-es törvény alapján úgy döntöttek: értesítik a hatóságokat a dávodi kislány terhességéről és tervezett abortuszáról. A bíróság szerint ugyanis nem vették figyelembe azt, hogy a gyereknek joga van véleményt alkotni, és nem vették figyelembe a család magánélethez való jogát. Ekkor ugyanis a család véleménye már megegyezett az abortusz kérdésében, a kislány is egyetértett vele.

Az indoklás szerint az Alfa Szövetség nem tényszerűen tájékoztatta a bajai önkormányzatot az esetről, mert erőszakról, érdeksérelmekről számolt be a hatóságnak.

A lelkészt pedig azért marasztalta el a bíróság, mert nem tájékozódott kellőképpen a helyzetről, mielőtt értesítette volna az Alfa Szövetséget. Kormosnak nem volt joga arra hivatkozni, hogy a lelkiismerete motiválta, és hogy a véleménynyilvánítás szabadságával élt, mikor beszámolt az esetről a szövetségnek, mert ez a gyermekvédelmi törvénnyel is ellentétes volt.

Kapcsándi Dóra

Ajánló: