Új kezekben a kisebbségügy

Lényegesen csökkent a hazai kisebbségi ügyek államigazgatási súlya a jelenlegi kormányzati ciklus alatt - vélekedik egybehangzóan a kisebbségi hivatal korábbi elnöke és a hivatal felügyeletét 1998-ig ellátó politikai államtitkár. Hende Csaba, az Igazságügy- minisztérium államtitkára ugyanakkor visszautasította, hogy a tárcán belüli új munkamegosztás további visszalépést jelentene.

Romániában miniszter, Szlovákiában miniszterelnök-helyettes felel a kisebbségi területért. A magyar kormányban a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz (NEKH) tartozik a kérdés, a hivatalt pedig az Igazságügyi Minisztérium, ezen belül a politikai államtitkár felügyeli - mondta érdeklődésünkre Hende Csaba.

Év végén a tárcán belül új munkamegosztást alakítottak ki: a napi, operatív feladatokkal ezentúl Pálffy Ilona helyettes államtitkár foglalkozik.

Hende Csaba visszautasította, hogy ez visszalépést jelentene, mivel eddig sem vele, hanem egy szakmai főtanácsadóval tartotta a kisebbségi hivatal a kapcsolatot. Elmondása szerint ezzel előrelépés történt, ugyanakkor eddigi munkáját az államtitkár továbbra is végzi, és a politikai felelősséget is ő vállalja.

A NEKH jelenlegi elnöke ugyan államtitkári juttatásokra jogosult, de - az elmúlt ciklus vezetőjével szemben - nem címzetes államtitkár, és nem vesz részt a közigazgatási államtitkári értekezleteken. Toso Doncsev, a hivatal vezetője a részvételt célszerűnek tartaná, mivel gyorsabban kaphatnának információt a kormány elé kerülő kérdésekről. Hende Csaba ezzel kapcsolatban kifejtette: az Igazságügyi Minisztérium is pártolta volna, ha a NEKH-elnök tagja az államtitkári értekezletnek, ám a kormány úgy döntött, hogy a többi országos hatáskörű államigazgatási szerv vezetőjéhez hasonlóan számára sem teszi ezt lehetővé. Ez összefügg azzal, hogy a jelenlegi koalíció általában megszüntette a címzetes államtitkári pozíciót. Ugyanakkor Pálffy Ilona közvetítésével hatékonyabban tudják majd bevonni a kisebbségi hivatalt az államigazgatási egyeztetésekbe is - tette hozzá Hende. Így látja szerepét Pálffy Ilona is, aki - mint elmondta -, nem fog utasításokat adni a kisebbségi hivatalnak, hanem a koordinációban vesz részt.

A kisebbségi kérdéseken belül kiemelt szerep jut a romák ügyének. A cigányság életének javítását célzó program végrehajtását ezért tárcaközi bizottság felügyeli, Dávid Ibolya igazságügy-miniszter vezetésével. Az elnök asszony azonban a Cigány Tárcaközi Bizottság eddigi három üléséből egyiken sem volt jelen. Hende Csaba ennek kapcsán leszögezte: Dávid Ibolyának mindhárom esetben halaszthatatlan elfoglaltsága volt, ezért ő teljes jogkörű helyetteseként vezette az üléseket, s beszámolt az ott történtekről.

Az előző ciklushoz képest jelentősen gyengült a kisebbségi hivatal közigazgatási pozíciója - vélekedett Hegyesiné Orsós Éva, a NEKH korábbi elnöke. A volt címzetes államtitkár elmondta: miután ő részt vehetett a közigazgatási államtitkári értekezleteken, időben értesült a kormány elé kerülő tervezetekről és véleményezhette azokat.

Tabajdi Csaba, a kisebbségi ügyeket az elmúlt ciklusban felügyelő politikai államtitkár szerint is lényegesen csökkent a kisebbségi hivatal politikai befolyása. Személyében ugyanis a miniszterelnöki hivatal államtitkára felelt a területért, most pedig a minisztériumok egyike, mégpedig olyan, amelyiknek nincs is túl sok köze a kérdéshez - fogalmazott Tabajdi.

A kisebbségek eddig nem értesültek arról, hogy bármilyen változás történt volna az IM-en belül. Farkas Flórián, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke azonban leszögezte: az ügy képviselete nem csorbulhat, hiszen ezen múlik a roma cselekvési tervek végrehajtása is. Elmondta: február harmadikán személyesen is találkozik az igazságügy-miniszterrel. Álláspontja szerint ugyanis újra kell gondolni a kormány kisebbségpolitikáját. Egyúttal közölte: a miniszterelnök pozitív választ adott levelére, amelyben találkozót kért tőle. A konkrét időpontról még egyeztetnek.

Nagy Ildikó Emese

(Magyar Hirlap)