Egy kisgazda képviselő szerint a fontos tisztséget betöltők állampolgársága nem maradhat titokban

Tímár György kisgazda képviselő önálló indítványában azt javasolja: a vezető beosztásban lévő személyeknek - többek között az országgyűlési képviselőknek, egyházi vezetőknek, médiumok szerkesztőinek - írásban kelljen a házelnöknek bejelenteniük, ha a magyaron kívül egyéb állampolgárságuk is van. Tímár szerint ezzel ki lehetne zárni, hogy elfogult döntések szülessenek, míg az ellenzők szerint az elfogultság nem függ össze az állampolgársággal.

Tímár György
Tímár György (FKgP) javaslata szerint az eskütételre kötelezett választott tisztségviselőknek, az országgyűlési képviselőknek, a kormánytagoknak, az államtitkároknak és a helyettes államtitkároknak, a médiumok rovatszerkesztőinek, szerkesztőinek és főszerkesztőinek kellene írásban jelezniük az Országgyűlés elnökének, ha a magyaron kívül más állampolgársággal is rendelkeznek.

Tímár azzal indokolja javaslatát, hogy aki nem csak magyar állampolgár, az nyilvánvalóan a magyar nemzetétől eltérő érdekeket is figyelembe vesz. Ezenkívül a képviselő szerint a több állampolgársággal rendelkezők esetleg a jogi felelősség alól is kibújhatnak.

Tímár nem először nyújt be hasonló javaslatot. "Négy évvel ezelőtt is a parlament elé került az indítvány, akkor egy szavazaton múlt, hogy nem fogadták el" - mondta a kisgazda képviselő az [origo]-nak.

A képviselők egyelőre bizonytalanok a javaslattal kapcsolatban, ezért még nem mindenki alakította ki álláspontját. Mádi László (Fidesz) szerint a megvalósíthatóság csupán jogi kérdés. "Számomra elfogadható a javaslat, mivel az állampolgárság közügy" - érvelt.

Csapody Miklós (MDF) a javaslattal egyetért, az indoklással viszont nem. "A választópolgároknak joguk van tudni, hogy ki milyen állampolgár. Főleg akkor nem lehet ebből titkot csinálni, amikor a képviselők gazdasági érdekeltségei, az adóbevallásuk egyes részletei is nyilvánosságra kerülhetnek" - mondta az [origo]-nak. Azonban az indoklást nem tartja jónak Csapody, mivel szerinte nincs direkt összefüggés az állampolgárság és a lobbiérdekek között. "Egy döntés sokkal inkább személyes meggyőződés függvénye, mintsem az állampolgárságé. Kizárólag magyar állampolgárok is képviselhetnek lobbiérdekeket, vagy befolyásolhatja őket a rokonság" - állítja.

Keleti György (MSZP) szerint szintén nem lehet tényként elfogadni, hogy egy kettős állampolgárságú személyt automatikusan befolyásolni lehet a döntésben. "Egy ilyen törvény nem oldana meg semmit. Aki magyar állampolgár, annak is lehet másfajta érdeke is. Ugyanakkor egyrészt az állampolgársága bárkinek megtudható, másrészt nem is kell belőle titkot csinálni" - mondta Keleti, aki jelenleg nem tudja, támogatja-e majd a javaslatot.

Bauer Tamás (SZDSZ) viszont elutasítja az indítványt, mert szerinte az állampolgárság mindenkinek a magánügye. "Sem kötelezettséggel, sem elkötelezettséggel nem jár az állampolgárság. A képviselők, államtitkárok esküt tesznek hivatalba lépésük előtt, és amíg az esküjüket betartják, addig semmit sem lehet rajtuk számon kérni. Tímár ötlete nyilvánvaló félreértésen alapul" - mondta.

[origo]

Ajánló:

A képviselő fotója, adatai