A katonai irányítás elképzeléséhez közelebb álló koncepció elfogadásával zárta le a nemzetbiztonsági kabinet a vezérkarnak a Honvédelmi Minisztériumba történő beolvasztásáról szóló vitát. A reform keretében a jövő hónaptól megkezdődnek a laktanyabezárások, a tárca pedig a részleteit is kidolgozza annak az előzetes elképzelésnek, amely szerint nyaranta fizikai felkészítésre hívnák be a fiatalokat.

A többszöri halasztás után a kormányfő részvételével a csütörtökön összeülő nemzetbiztonsági kabinet lényegében elfogadta a haderő-átalakítás koncepcióját, és pontot tett az elmúlt hetekben egyre nyíltabbá váló, a vezérkar beolvasztásáról szóló vitára is. A Magyar Hírlp információi szerint a kabinet módosította a honvédelmi közigazgatás által kidolgozott modellt, és a katonai irányításhoz közelebb álló elképzelést fogadott el.

A vita arról szólt, hogy a korábbi kormánydöntés értelmében megszűnő Magyar Honvédség parancsnoki tisztségével járó jogköröket ki gyakorolja a jövőben. A beterjesztett minisztériumi elképzelés szerint - amely mögött Wachsler Tamás közigazgatási államtitkár állt -, a miniszter megosztja a 17 pontban összefoglalt jogokat a közigazgatási államtitkár és a vezérkari főnök között.

A honvédség szakmai irányítója, Fodor Lajos a napokban többször is jelezte, hogy nem ért egyet a tervezettel, mivel a koncepció lényegében kiszervezte volna alóla a vezérkart. Bár Fodor jelezte azt is, hogy ha a kabinet a tárca álláspontját fogadja el, akkor azt ő magára nézve kötelezőnek tartja, értesülésünk szerint erre nem kényszerül. A kabinet ugyanis úgy döntött, hogy külön katonai és külön közigazgatási blokk jön létre, és szakmai kérdésekben megmarad a vezérkari főnök jogköre.

Ez egyezik azzal az állásponttal, amelyet Király Béla, a miniszterelnök tanácsadója is osztott. Király elégedetten nyilatkozott a döntésről. Szabó János honvédelmi miniszter a Magyar Hírlapnak elmondta: a kabinet döntése értelmében a vezérkari főnök nem tevékenykedik majd a vezérkar nélkül. Ez a koncepció megegyezik azzal, amelyet az ellenzéki pártokkal korábban egyeztettek.

A nemzetbiztonsági kabinet tavaly ősszel már foglalkozott az integráció kérdésével, akkor is a katonai vezetés, és nem a közigazgatási államtitkár álláspontját osztotta, és döntött úgy, hogy a főkatona a miniszter közvetlen irányítása alatt tevékenykedik majd. Az integrációs vitának volt köszönhető nagyrészt Végh Ferenc távozása is.

A kabinet döntött arról is, hogy a minisztériumnak meg kell vizsgálnia a 15 ezres létszámleépítésének a felgyorsítását, és jóváhagyta az egységek csökkentésére vonatkozó terveket is. Eszerint 24 településről vonul ki a honvédség, és összesen 73 alakulat szűnik meg. Az utasításokat április elsején adja ki a vezérkari főnök. A tárcának ki kell dolgoznia a sorkatonai szolgálat átalakításáról szóló terveket is. Az előzetes elképzeléseket ismertetve Szabó elmondta: nyaranta edzés jellegű fizikai felkészítésre hívnák be a fiatalokat, azokat is, akiket jelenleg a szolgálat alól felmentettek.

(Magyar Hirlap)

Ajánló: