Miért hívták vissza a KFOR-parancsnokot?

A Koszovóba küldött békefenntartó alakulat vezetőjét, Papp Gyulát nemrégiben Fodor Lajos felmentette tisztségéből. Az alezredest a Budapesti Katonai Főügyészség ötrendbeli vétséggel gyanúsítja. Az ügyvéd szerint az okirat-hamisításra és az elöljárói intézkedés elmulasztására felsorolt esetek nevetségesek. A Népszava által megkérdezett katonák, tisztek eltérő véleményt fogalmaznak meg az ügyről.

A Magyar Köztársaság Koszovóba küldött békefenntartó alakulatának 324 hivatásos és szerződéses katonáját a több ezer jelentkezőből is csak nehezen tudták kiválogatni tavaly. Ám szinte viták nélkül dőlt el, hogy a pristinai hadműveleti területen szolgáló őr- és biztosító kontingens vezetője a sokéves csapatszolgálati tapasztalattal rendelkező debreceni dandár helyettes parancsnoka, Papp Gyula alezredes lesz. A 42 éves tisztet Végh Ferenc akkori vezérezredes, vezérkari főnök bízta meg a különösen nehéz és veszélyes munkával. A bizalmat Fodor Lajos vonta meg tőle. Papp ellen ügyészségi eljárás folyik.

Papp Gyula alezredesnek "ügye van", amelyről hivatalosan annyit lehet tudni, amennyit a Budapesti Katonai Ügyészség elárult: gyanúsítják háromrendbeli magánokirat-hamisítás és kétrendbeli intézkedés elmulasztásának vétségével. Az ügyészi eljárás a múlt hét közepén, a kontingens jogászának meghallgatásával kezdődött.

Úgy beszélik, azok közül indította el a lavinát valaki, némi "rásegítéssel", akiket Papp alezredes fegyelmivel hazaküldött. Az tény, hogy Papp 14 katonát fegyelmivel hazaküldött.

A katonai vezetés összetoborzott 1999 tavaszán egy 324 fős misszióscsapatot, amelynek a Pristinába telepített nemzetközi békefenntartó egységek vezérkarát kell védenie. Táborfalván kiképezték a 15 alakulattól, de zömében Hódmezővásárhelyről verbuválódott hivatásosokat és szerződéseseket. Élükre a debreceni dandár parancsnokhelyettesét, Papp Gyula alezredest állították, aki jó katona hírében áll. Egyesek már ekkor úgy vélik, Hódmezővásárhelyről illett volna Koszovóba parancsnokot választani. Az alakulat tagjait nem az alezredes válogatja össze, nincs köze az állandó tábor létesítésének tendereztetéséhez sem.

A Pristinába érkezők bámulatos gyorsasággal mintaszerű, 300 darabos egységből álló sátortábort építenek fel júliusban. A magyar kontingensről minden hír a legnagyobb elismerés hangján szól. Egyedül az állandó tábor létesítésével kapcsolatban merülnek fel negatív hangok. Pristinában négy alkalommal vizsgálódtak, hogy a kezdetektől fogva szállingózó pletykák, megjegyzések igazságtartalmát kutassák.

Több hivatásos katonától tudakoltuk, mi a véleményük az ügyről. Volt, aki feltételezte, Papp helye - akivel 12 hónapos szerződést kötöttek - kellett valakinek. "Túl jó pénz az a havi 2650 márka ahhoz, hogy egy már kialakított, a letelepedés legnehezebb időszakán túljutott alakulat vezetési posztja ne legyen kívánatos néhány önjelölt tisztnek." Ennek ugyan ellentmondani látszik az, hogy Papp alezredes pristinai helyettesét bízták meg a kontingens vezetésével. Mint megtudtuk, az őrnagyi beosztásban lévő tisztet Papp Gyulával egy időben rendelték haza, majd gyorsított eljárással alezredessé léptették elő. (Elgondolkoztató, hogy a pristinai tábor helyettes vezetőjét nem vonják felelősségre olyan dolgok miatt, amelyeknek ő maga is részese volt és rábólintott.)

Hallani olyan véleményt is, hogy Pappot egyszerűen irigységből menesztették. Túl jó volt a sajtója. Miközben idehaza mindenféle fórumon csak kritizálták a katonákat, Pristina afféle szupercsapat lett. Ezt a kontrasztot voltak, akik nem tudták elviselni. Nézze, a magyar ember ilyen. Ha civil, ha katona - jelentette ki a belső helyzet egyik, neve elhallgatását kérő ismerője.

A legtöbb tiszt és tiszthelyettes semmit sem tud a Papp-ügy részleteiről. Körükben hangzott el az alábbi vélemény: - Saját magunknak adtunk egy pofont. Ez az eljárásmód katonai vezetőinket minősíti, akik egy frekventált beosztásba helyezett tiszttel úgy bántak, mint a kutyával. Ez a módszer a kiszolgáltatottságunkat mutatja. Holott a gyanú nem bizonyosság. Érdeklődésemre egy ezredes így érvelt: - Sajnálatosnak tartom, hogy hazai asztalok mellett születnek olyan minősítések, amelyek lerombolják békemissziós jó hírünket. Akik dicsértek, most nevetnek rajtunk.

Az esettel kapcsolatban hivatalos véleménynek egyedül Fodor Lajos vezérezredes szavait tekinthetjük. A Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök elmondta: - A szigorúan vett szolgálati szabályzat szerint nem nekem kell minősíteni Papp Gyula tevékenységét. Én semmivel sem vádolom. Az az ügyész dolga. De sok olyan körülmény vetődött fel munkája során, ami arra indított, hogy visszahívását javasoljam. Én ugyanis az egész Magyar Honvédség fegyelmi helyzetéért vagyok felelős, és nem engedhetem meg, hogy olyan parancsnokok szolgáljanak hadműveleti szintéren, akiket körülleng a bűncselekmény gyanúja. Az elmúlt időkben egyébként gazdasági jellegű ügyek miatt több ezredest és alezredest felmentettem. Ezek a mi belső ügyeink, nem beszélünk róluk. A Papp Gyulával kapcsolatos vizsgálatot sem mi szellőztettük meg. A visszahívás egy normális parancsnoki tevékenység része. Szabályos, törvényes. Azt kívántam neki, most sem mondhatok mást, hogy a bíróság egyetlen vádpontban se találja bűnösnek.

Az Európai Szövetséges Parancsnokság 2000. március 12-én értékelő jelentést készített a KFOR magyar őr- és biztosító kontingens parancsnokának, Papp Gyula alezredesnek a munkájáról. A dokumentum 12 szempont alapján -felelősségvállalás, csapatmunka, együttműködési készség, megbízhatóság, határozottság, döntési képesség, szervezőkészség - ad kiváló minősítést Papp alezredesről. Hangsúlyozza, hogy kitűnő teljesítményt nyújt nyomás alatt is.

Davis M. Shanahan ezredes, a többnemzetiségű KFOR biztosító erőinek parancsnoka kifejti: Papp parancsnok rendkívül értékesen járult hozzá a KFOR-parancsnokság munkájához. Lelkesítő és igen eredményes vezetője volt a magyar kontingensnek.

Okirat-hamisítás: Egy daru meghibásodott ott és ahol a parancsnok által aláírt jegyzőkönyv rögzíti. A húszéves szerkezet már Táborfalván is elromlott, mert a normál terhelést sem bírta. Rosszindulatú feltételezés hamis jegyzőkönyvről beszélni. A táborépítés során használt erőgép üzemóráit rögzítő kimutatás hamissága nem áll meg, mert a gép működési adatait aprólékosan részletezi egy dokumentum, aminek valóságtartalmát a vállalkozón kívül a vezérkari főnök megbízottja is ellenőrizte.

A fél év után hazatérő katonák néhányan csak azt mondták, hogy elhagyták felszerelési tárgyaikat, Papp erről aláírta a jegyzőkönyvet, pedig állítólag nem hagyták el azokat, hanem megtartották a
tárgyakat.

Elmulasztott elöljárói intézkedések: Fél éve egy őrvezető trágár szavakkal illette a parancsnokot, és az nem intézkedett.

Az egyik sátorban zuhanyozó őrvezetőnőre rányitott egy tiszt. A hölgy ezt szexuális zaklatásként értékelte, jelentette a parancsnoknak, aki azt írta a jegyzőkönyvbe, hogy nem volt zaklatás.

Papp Gyula Debrecenben tölti szabadságát március 15-i felmentése óta. Az alezredes április végétől eredeti beosztása szerint ismét az 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandárnál teljesít majd szolgálatot

(Népszava)