Továbbra is tisztázatlan, kit illetnek a Herzog-képek

A Martha Nierenberg által indított per szerdai tárgyalásán a bíróság ismét az kérte az államtól, illetve a per tárgyát képező képeket őrző két múzeumtól: igazolják, hogyan jutott hozzájuk a kép. Herzog Mór Lipót unokája ugyanis kilenc képet követel.

A kettős, amerikai-magyar állampolgárságú Martha Nierenberg azért indított pert, hogy visszaszerezzen tíz nagy értékű festményt, amely egykor nagyapja, Herzog Mór Lipót tulajdonát képezte. A felperes az elsőrendű alperestől, a Szépművészeti Múzeumtól hat, a másodrendű alperes Nemzeti Galériától három képet követel. Egy kép átadásáról időközben már megállapodtak a felek.
Martha Nierenberg a harmadrendű alperes magyar államot pedig a képek kiadásának tűrésére kéri.

A Fővárosi Bíróság ismételten felszólította a magyar államot és a két budapesti múzeumot: nyilatkozzanak arról, hogy a per tárgyát képező Herzog-gyűjteményből származó kilenc festmény mikor és milyen jogcímen került az állam birtokába - így összegezhető a per szerdai tárgyalása.

A festmények értéke a bíróság korábbi megállapítása szerint 1 milliárd 430 millió forint.
Az alperes képviselőinek a szerdai tárgyalásig kellett volna benyújtaniuk a képek állami tulajdonba kerülését bizonyító okiratokat. Az elsőrendű alperes képviselője a tárgyaláson elmondta: amikor a kilenc festmény műgyűjteményekbe került, nem volt megállapítható a korábbi tulajdonosok kiléte. Az állam ezért jogosan szerzett tulajdont gazdátlan javak jogcímen.
Az ügyvéd hozzátette: amikor Martha Nierenberg édesanyja felvette az 1973-as amerikai-magyar megállapodás alapján kártalanításként járó 210 ezer dollárt, ráutaló magatartással elismerte az állami tulajdonszerzést. Az alperesi képviselő hozzátette azt is, hogy az állam elbirtoklással is hozzájuthatott a képekhez.

A felperes ügyvédje elmondta: egy képről biztosan megállapítható, hogy maradvány jogcímen került leltározásra a Szépművészeti Múzeumban, pedig az akkor hatályos jogszabályok nem említenek ilyen szerzési jogcímet. Megjegyezte: további hét kép esetében pedig egyáltalán nem ismeretes a leltárba vételi jogcím.

Herzog Mór Lipót Rómában élő két unokája beavatkozási kérelmet nyújtott be a felperes pernyertességének előmozdítása végett. Martha Nierenberg ügyvédje ezzel kapcsolatban változatlanul azt állította, hogy az ügy tárgya a felperes tulajdonát képezi, de rokoni kapcsolatokra tekintettel nem ellenzi a beavatkozást.

A felperes amerikai ügyvédje a tárgyalást követően újságíróknak elmondta: Nierenberg asszony csütörtökön kapja vissza az eredetileg a per tárgyát képező egyik képet, amelyet meghatározatlan időre letétbe helyez a Nemzeti Galériában. A legutóbbi tárgyaláson ugyanis az alperesi képviselők egy 15 millió forint értékű Munkácsy-képet felajánlottak a felperesnek.

Az ügyvéd arra a felvetésre, hogy az esetleges pernyertesség esetén a felperes a többi képpel is hasonlóképpen kíván-e cselekedni, azt mondta: erre nem tud válaszolni.

(MTI)

Korábban:

(2000. február 9.)