A MOSZ elnöke bocsánatkérésre szólítja fel Torgyán Józsefet

Nagy Tamás, a MOSZ elnöke a következő levélben fordult a tavalyi agrármegállapodás eredeti és utólagosan a megállapodáshoz csatlakozó érdekképviseletek aláíróihoz:

"Emlékeztetem, hogy 1999. szeptember 1-jén együttesen írtuk alá az FVM és a mezőgazdasági termelők között létrejött "agrárbéke" megállapodást. A megállapodás I. számú melléklete tartalmazza az agrár reorganizációs programra alapozott hitelrendezés feltételeit, ezen belül a 4. pontban azt, hogy a program működtetéséhez 55 milliárd forint új garanciavállalásra van szükség.

Az FVM a megállapodás szerint kezdeményezte és az Országgyűlés biztosította ezt a fedezetet a 2000. évi költségvetési törvényben. Ezek után megdöbbentő volt dr. Torgyán József miniszter kijelentése április 12-én az MTV 1. csatorna Aktuális című műsorában, hogy az 55 milliárddal kapcsolatos vállalásról szóló mellékletet "később készítették el és ebbe belecsempésztek egy ilyen tételt."

Ez a kijelentése egészében azt feltételezi, hogy a megállapodást termelői oldalon aláírók nem tudták vagy mára már elfelejtették, hogy mit írtak alá. Másrészt nem részletezte, hogy mit kell érteni a "Nagy Tamásék" többes szám alatt. Mivel én a megállapodást mint a termelői tárgyaló küldöttség vezetője írtam alá, ez a kijelentés csak úgy értelmezhető, hogy az minden, a megállapodást termelői oldalról aláíróra vonatkozik.

Úgy gondolom, valamennyiünknek vissza kell utasítani a gyengeelméjűség feltételezését és az okirat-hamisítással való gyanúsítást. Követelnünk kell dr. Torgyán József minisztertől, hogy vonja vissza a rágalmazó kijelentését és kövesse meg a megállapodás aláíróit. Mivel ez a kijelentése az ország nyilvánossága előtt hangzott el, javaslom, hogy ugyanilyen nyilvánosság előtt szólítsuk fel a bocsánatkérésre a minisztert, amit a magam részéről ennek a levélnek a közzétételével is megteszek."

Korábban:

(2000. április 9.)