A főpolgármesteri hivatalban kábelbotrányként elhíresült ügyben lefolytatott belső vizsgálat eredményeképpen létrejött jelentésből nem derül ki, kik és milyen kárt okoztak. A mintegy 100 oldalas jelentés több kérdésre nem ad választ.

"A hetekig tartó vizsgálat politikus felelősségét nem állapította meg" - mondta Tiba Zsolt főjegyző. Hozzátette: a hivatalnokok által elmondottak és a közterület-fenntartó rt.-nél lefolytatott belső vizsgálat megállapításai esetenként eltérnek egymástól. A hivatal azonban az ellentmondások tisztázására sem avatkozhat be az rt. ügyeibe.

Nyolc napot kapott ellenvéleményének megfogalmazására az a négy köztisztviselő, akiket különböző mértékben ugyan, de felelősnek talált a főpolgármesteri hivatalban lefolytatott belső vizsgálat a kábelbotrányként elhíresült ügyben. A képviselőkhöz csak az érintettek reagálása és az azt követő összegzés után juttatják el a vizsgálati jelentést.

Az érintettekhez csütörtökön eljuttatott mintegy 100 oldalas jelentés több kérdésre nem ad választ. Így például arra sem, hogy a közterület-fenntartók kinek, vagy kiknek a nyomására írtak alá a cég és a főváros korábbi álláspontjával ellentétes szerződést az Elmű Rt.-vel. A két cég szerződéstervezetének előkészítéséről és a megállapodást követő eseményekről nem készült akta az illetékes részlegnél. Az üggyel foglalkozó hivatalnok személyesen, telefonon és faxon intézett mindent a két részvénytársasággal és a Novacom céggel.

Az üggyel kapcsolatos iratok közül néhány eltűnt. Elmaradt továbbá az előírt belső koordináció és a vezetői ellenőrzés éppúgy, mint a felettesek tájékoztatása. Kiderült az is, hogy az egyik dolgozó több esetben is tudatosan megtévesztette feletteseit és a döntéshozókat. A jelentés szerint az érintett hivatalnokok nem tettek eleget vezetői ellenőrzési feladataiknak. Az egyik vezető, aki nem tudott az előkészítésről és a szerződésről semmit, úgy vélekedett a meghallgatásán, hogy jobbnak találta, ha utólag sem érdeklődik beosztottjaitól a dolgokról.

A jelentés rögzíti azt is, hogy a vizsgálat módszereivel - kérdés-felelet alapján - nem lehetett megállapítani, hogy ki, milyen kárt okozott az ügy során.

(MTI)

Ajánló:

Korábban:

(2000. május 29.)