Juhász Ferenc MSZP-s képviselő újságíróknak bemutatta azt a 161 nevet tartalmazó listát, amely a személyi adatokon kívül a korábbi politikai beosztásokat is felsorolja. Szabó János honvédelmi miniszter szerdán is cáfolta a politikai tartalmú listakészítés tényét. A Népszava kontra HM perben tanúskodó ezredes ellen indított fegyelmi kapcsán közölte: elképzelhetetlen, hogy tisztek elöljáróikkal szemben tanúskodjanak. Sásik László ezredes ügyvédje viszont azt hangsúlyozta: hazugság árán a tiszteknek sem kell megvédenie elöljáróját.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosához, Gönczöl Katalinhoz fordul Juhász Ferenc, a honvédelmi bizottság szocialista alelnöke, amiért a honvédelmi tárca vezetőinek utasítására adatgyűjtés folyt a katonatisztek politikai múltjáról. A szocialista politikus szerint az adatgyűjtés ténye bebizonyosodott a Szabó János honvédelmi miniszter kontra Népszava per hétfőn kihirdetett elsőfokú ítéletében. Ez pedig szerinte azt jelenti, hogy a szaktárca megsértette az adatvédelmi törvényt. Szerdán, a honvédelmi bizottság ülését követően a politikus újságíróknak bemutatta a birtokában lévő, 161 nevet, személyi adatokat, a jelenlegi és a tíz évvel ezelőtti politikai beosztásokat tartalmazó, 055/20000328-as sorszámú listát.

Sütő Tamás vezérőrnagy, a kaposvári hadosztály parancsnoka vezeti majd azt a bizottságot, amely a honvédség parancsnokának, Fodor Lajos vezérezredesnek a kezdeményezésére folytatja le a Sásik László ezredes ellen indított fegyelmi eljárást. A bizottság tagjai: a vezérkar jogi irodájának vezetője, dr. Ricza Ferenc ezredes, valamint Hauber Ernő ezredes, fegyelmi osztályvezető.

Az eljárás indoka szerint Sásik alaposan gyanúsítható azzal, hogy a PKKB előtt folyó sajtó-helyreigazítási perben - amelyet a honvédelmi miniszter indított a Népszava ellen - tanúként való meghallgatásakor vétkesen megszegte a szolgálati szabályzat azon pontját, amely a jelentési kötelezettségről rendelkezik, illetve azt a pontot, amely a titokvédelem előírásait rögzíti.

Mint ismeretes, Sásik László ezredes, a vezérkar humáncsoportfőnöke – két ezredes társával egybehangzóan - vallotta a bíróság előtt, hogy a lap állításainak megfelelően a honvédségnél volt adatgyűjtés a katonatisztek 1990 előtti politikai szerepvállalásáról. Szabó János miniszter bármilyen lista létét tagadta a tárca kérésére zártnak nyilvánított második tárgyaláson. Azt viszont elismerte: tudomása szerint a minisztérium közigazgatási államtitkára készített egy "gyors felmérést" arról, hogy "a korábban politikai tisztként tevékenykedők mindegyike rendelkezik-e szakmai végzettséggel".

Az elsőfokú bíróság hétfőn hozott nem jogerős ítéletében a tanúk vallomása és a bemutatott dokumentumok alapján bizonyítottnak látta a Népszava cikkeinek azon állítását, hogy utasításra elkészítették a katonatisztek rendszerváltás előtti politikai beosztásának listáját.

- Csalódnom kellett abban a hitemben, hogy ha egy jogállamban jogkövető magatartást tanúsítok egy igaz ügy mellett, nem kell fegyelmi eljárástól tartanom - jelentette ki Sásik ezredes. Majd hozzátette, meggyőződése, hogy helyesen cselekedett, és legfeljebb formai hibát vétett. Fodor Lajos vezérezredes eljárását nem nehezményezte, mondván, azt várja a korrekt vizsgálattól, hogy fény derül a listaüggyel kapcsolatos teljes igazságra, és őt felmentik.

Az ezredes jogi képviseletére vállalkozó ügyvédtől, dr. Fapál Lászlótól a Népszava megkérdezte, hogyan vélekedik a honvédelmi miniszter kijelentéséről, aki tegnap a Magyar Hírlapban így nyilatkozott: "sehol a világon nem lehet elképzelni, hogy katonák polgári perben tanúskodjanak az elöljáróikkal szemben."

- A világon minden bírósági tanút igazmondásra kötelez a törvény - mondta az ügyvéd. - Ez a per nem a hadsereg valamiféle szakmai ügyéről szólt, a katonát viszont csak annyiban korlátozza a jog, amennyiben a szolgálati törvény korlátozza. De ebben a törvényben nincs szó arról, hogy hazugság árán is meg kell védenie a katonának elöljáróját, miniszterét - hangsúlyozta az ügyvéd.

Fodor Lajos vezérkari főnök a honvédelmi bizottsági ülését követően újságíróknak elmondta: "egyelőre nem tudja, indít-e vizsgálatot az ügyben tanúskodó két másik tiszt ellen, ám közölte, ha valóban igaz, hogy átadtak dokumentumokat a tanúvallomás során, akkor valószínűleg kezdeményezi az eljárást."

Mécs Imre szabad demokrata politikus felháborítónak tartja, hogy fegyelmit indítanak az igazságot feltáró katonatisztek ellen. Mécs abszurdnak nevezte, hogy a honvédelmi miniszternek fontosabb az igazmondásnál az elöljáró megvédése.

(Népszava)

Ajánló: