Alkotmánybírósághoz fordultak

Alkotmánybírósághoz fordultak a Semmelweis Egyetem testnevelési karának hallgatói, mert úgy vélik a kar vezetősége megsértette a hallgatói önkormányzat jogait.

A Testnevelési Egyetemen nem működött valódi hallgatói önkormányzat, a tisztségviselőket az egyetem vezetői kérték fel egy-két éppen aktuális intézményi döntéshez szükséges, hallgatói beleegyezést színlelő szavazásra - áll többek között a Népszava birtokába jutott alkotmánybírósági beadványban.

Az irat készítői szerint az egyetemi tanács jegyzőkönyveit többször meghamisították, mivel a testületi üléseken olyanok szavaztak, akiket sem a hallgatók, sem a tanári kar nem bízott meg ezzel a feladattal.

A diákok állítják: az intézmény vezetése nem tájékoztatta a hallgatói képviseletet a HÖK-nek járó keretösszegek felhasználásáról sem. (A Népszava tudomása szerint 1,7 millió forinttal csökkent a hallgatóknak átutalható normatíva.) A beadvány összeállítói úgy vélik, az egyetem szervezeti és működési szabályzatáról a törvényességi felügyelet már korábban megállapította, hogy az intézményfejlesztés nem az oktatásfejlesztés irányába hat.

A vezetés mindezt figyelmen kívül hagyva az integráció eredeti célkitűzéseitől eltérően tervezi az új egyetem fejlesztését. (A testnevelési egyetem az év elejétől már a Semmelweis Egyetem integrált része.) A hallgatók szerint mindez a korábbi sportegyetem teljes felszámolásához vezet.

(Népszava)

Ajánló: