A kisebbségi törvény módosítása ingatlanhoz juttatná az országos önkormányzatokat

Előrehaladott stádiumban van a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény módosítása, a tervezetet jelenleg az érintett tárcák tanulmányozzák. A javaslat szerint az országos kisebbségi önkormányzatok egyszeri, ingyenes vagyonjuttatásként megkaphatnák a korábban nekik használatba adott ingatlanokat. Emellett az oktatási intézményt átvevő kisebbségi önkormányzat az egyházakkal azonos jogcímen és feltételekkel igényelhetne a mindenkori éves költségvetésből járó támogatást.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi törvény tervezett módosításának dokumentumait az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának ad hoc bizottsága dolgozta ki. A bizottság a tervezet előkészítésénél figyelembe vette és beépítette a javaslatokba különböző kisebbségi önkormányzatok által megfogalmazott javaslatokat.

A jogszabály hatályba lépése, 1993 óta eltelt időben a gyakorlati tapasztalatok olyan hiányosságokat hoztak felszínre, amelyek szükségessé teszik a törvény felülvizsgálatát.

A tervezet a helyi önkormányzatokról szóló törvényből átveszi a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket, és a javaslat egyértelművé teszi a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatos döntéshozatali mechanizmust.

Régi vita tárgya a kisebbségi regisztráció kérdése, melyet több szempontból is elleneznek a kisebbségek. A módosítástervezet egy úgynevezett részleges regisztrációt vezetne be azzal a céllal, hogy a kisebbségi képviselővé választhatóság - a passzív választójog - feltételeként nyilatkozatot kell tenni. A jelölt a nyilatkozatban vállalja egy adott kisebbséghez való tartozását a szabad identitásválasztáshoz fűződő alkotmányos jog teljes körű biztosítása mellett.

A tervezet - összhangban az önkormányzati rendszerrel - a megyei szintet beépíti a kisebbségi önkormányzati rendszerbe is, így a megyei kisebbségi önkormányzat a megyei közgyűlés partnereként működik meghatározott feladat- és hatáskörrel.

A kulturális és oktatási autonómia megteremtése érdekében a módosítással lehetővé válna, hogy a helyi, a helyi kisebbségi vagy az országos önkormányzatok megállapodást kössenek a feladat- és hatásköröket illetően, s e módosítással az intézményátadás jogi és pénzügyi feltételei egyaránt megteremtődnének. A tervezet lehetőséget biztosít arra, hogy az oktatási intézményt átvevő kisebbségi önkormányzat az egyházakkal azonos jogcímen és feltételekkel igényelje a mindenkori éves költségvetésből járó támogatást, ugyanakkor az átengedett intézmény működésére és gazdálkodására a helyi önkormányzati intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A javaslat azt is kimondja: az átadás nem érinti a közoktatási intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát, nem minősül átszervezésnek.

A hatályos törvény hiányosságait pótolva a javaslat szabályozza az országos önkormányzatok gazdálkodásának alapvető szabályait. Új elem, hogy a tervezet elrendeli a hatályos törvénnyel korábban használatba adott épületnek vagy épületrésznek az országos önkormányzatok tulajdonába adását egyszeri, ingyenes vagyonjuttatásként. A javaslat az illetékes közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzési jogát kiterjeszti az országos önkormányzatokra is.

A törvénytervezet jelenleg az érintett tárcáknál van. A javaslat a szükséges egyeztetéseket követően kerül a kormány elé, és a lehetséges szövegmódosítások átvezetését követően az Országgyűlés elé.

(MTI)

Ajánló: