Bár a kormányprogram a fegyverengedélyezés szigorítását tűzte ki célul, a törvény tervezett módosítása engedékenyebbé tenné a szabályozást. Eszerint a jövőben gáz- és riasztópisztolyt engedély nélkül lehetne vásárolni. Szakértők a garázda jellegű bűncselekmények számának növekedésétől tartanak.

Engedély nélkül vásárolhat gáz- és riasztófegyvert minden nagykorú magyar állampolgár, ha a Belügyminisztériumban (BM) most készülő törvénytervezetet jóváhagyja a kormány, majd elfogadja a parlament. Az uniós csatlakozáshoz szükséges jogharmonizáció keretében a közeljövőben törvényben szabályozzák a lőfegyvertartást. A tervezet várhatóan ősszel kerül a kormány elé.

Ring Béla, a BM jogi szakértője elmondta, az elképzelések szerint szabaddá tennék a gáz- és riasztópisztolyok vásárlását, illetve tartását. Jelenleg e típusok megszerzésének módja alig különbözik az éles fegyverek szigorú engedélyezési eljárásától. Már ma is engedély nélkül vásárolhatók viszont lég-, illetve az úgynevezett flóbertfegyverek. Katonai célú, sorozatlövő és más különleges eszközökre magánszemély továbbra sem kaphat engedélyt.

A kormány 1998-ban meghirdetett programjában a fegyvertartás és -engedélyezés szabályainak szigorítása szerepel. Ezzel kapcsolatban Ring Béla közölte, az EU-jog nem ír elő szigorítást, sőt a magyar gyakorlat jelenleg is keménynek mondható.

A lövedéket nem lövő fegyverek forgalmazásának az uniós országokban sincs egységes szabályozása, de ott jellemzően szabadon tarthatók. Magyarországon a 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú eszközök minősülnek lőfegyvernek. A közösségi jog ezt a kitételt nem ismeri, ott tételes felsorolásban határozzák meg.

Egyelőre nincs pontos elképzelés arról, hogy a jogszabályban felsorolt - fegyvertartásra jogosító - hivatások betöltőinek köre milyen mértékben változik. Az azonban már bizonyos, hogy a jövőben az engedélykérelemhez szükséges orvosi bizonyítvány mellé a pszichológiai alkalmasságot tanúsító igazolást is be kell majd nyújtani. A fegyverkezelésben való jártasságot és a lőkészséget pedig bizonyos időközönként ellenőrizné a hatóság. A ma hatályos előírások alapján az engedélyes nem köteles folyamatosan "karbantartani" elméleti és gyakorlati ismereteit. Mindenki saját belátása szerint fizethet be célba lőni valamelyik lőtéren.

Új elem, hogy nem kaphatna fegyvert az, aki szerepel a bűnügyi nyilvántartásban. (Az erről szóló új törvény értelmében ugyanis az adatokat a büntetés kitöltése és az ehhez fűződő joghátrányok alóli mentesítést követően meghatározott idő után - súlyosabb bűntett esetén ez húsz év is lehet - törlik csak a nyilvántartásból.)

A tervezet szerint valamennyi engedélyköteles és engedélyhez nem kötött fegyverről - és ez a gyártókra, kereskedőkre is ró majd kötelezettséget - központi nyilvántartást vezetnek. A sportcélú és a vadászfegyverek engedélyezésében jelentős változások nem várhatóak.

A fegyvertartás kapcsán jelenleg a legáltalánosabb tévedés, hogy bárkinek állampolgári joga önvédelmi pisztolyt tartani. Valójában mindössze a kérelem benyújtásának joga számít annak.

Egyes foglalkozások, munkakörök betöltői lényegében "alanyi jogon" kaphatnak engedélyt önvédelmi maroklőfegyver megszerzésére. Ilyenek a fegyveres szerv hivatásos állományú tagjai, bírák, ügyészek, ügyészségi nyomozók, adónyomozók. A politikusok közül az országgyűlési képviselők, a kormány tagjai, az államtitkárok, de kaphatnak fegyvert a helyettes államtitkárok, a minisztériumi főosztályvezetők és a polgármesterek is.

Aki rajtuk kívül fegyverhez kíván jutni, hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy tevékenysége miatt élete, testi épsége fokozott védelmet igényel.

A fegyverre vágyóknak - a jogosítvány megszerzése előttihez hasonló - orvosi vizsgálaton kell átesniük. Ezt követően fegyverismereti tafolyamot kell elvégezniük. Csak a sikeres elméleti és gyakorlati vizsga után nyújtható be a kérelem az illetékes főkapitánysághoz.

Semmiképp nem kaphat engedélyt 18 évnél fiatalabb vagy gondnokság alatt álló személy. Kizáró ok, ha a biztonságos tárolás nem megoldható - például hajléktalan az illető.

A Fegyvertartási Engedéllyel Rendelkezők Érdekvédelmi Szövetsége (Ferész) alelnöke, Kosnás Roland a Népszavának elmondta, az előkészítésben nem érvényesülhetett a civil kontroll, ezért a dokumentum több szempontból is aggályosnak tűnik. Mint mondta, a hazai fegyverkultúra hiánya miatt a gáz- és riasztópisztolyok szabad vásárlása "őrületbe" torkollhat. Ugyanakkor értelmetlen korlátozásokat kívánnak bevezetni, például az engedéllyel megvásárolható fegyverek számában. Hiába felel meg valaki minden használati és tárolási előírásnak, önvédelmi fegyverből akkor is csak egyet, sportfegyverből kettőt, vadászpuskából összesen hatot tarthat.

A Ferész több javaslatot is eljutatott a törvény-előkészítőkhöz, választ azonban egyikre sem kaptak. Kosnás Roland úgy véli, az engedélyezési eljárás során a kanadai minta alapján lenne célszerű nyilvántartást vezetni. Ott az igénylőtől ujjlenyomatot vesznek, fegyverének egy kilőtt lövedékét, illetve a hüvelyt nyilvántartják, így pontosan azonosítható, aki bűncselekményt követ el fegyverével. Ráadásul igen sokan már a procedúra hallatán visszalépnek a kérelemtől.

Rendőrségi szakértők nem elsősorban a súlyos bűntettek, rablások elszaporodásától tartanak a riasztófegyverek felszabadítása után. Sokkal inkább a közterületi garázda jellegű bűncselekmények számának növekedésétől. Emellett pedig attól, hogy a gázpisztollyal "hősködő" fiatalt a valódi fegyverrel rendelkező civil vagy rendőr önvédelemből lelőheti, mert nem tudhatja, az illető mit tart a kezében.

Az önvédelmi fegyverek hazai piacán széles az árskála. Egy használt 7,65-ös kaliberű PA pisztoly már 16-20 ezer forinttól kapható. Új - magyar gyártmányú - 9 mm-es Parabellum 30 ezerről indul, egy 6 collos Magnum 65 ezer, de a szériagyártmányok között megtalálhatóak a félmillióba kerülő darabok is.

Több év rendőrségi statisztikáiból megállapítható, hogy elenyészően kevés - évi 1-5 - esetben fordul elő, hogy engedéllyel tartott önvédelmi fegyverrel szándékos bűncselekményt követnek el. Ezek között is a családi drámák vezetnek. A pisztollyal elkövetett bűntettek eszköze rendszerint illegálisan szerzett vagy hatástalanítottként nyilvántartott, de visszaélesített, illetve riasztópisztolyból átalakított fegyver.

A saját pisztoly különleges védelmet is élvez. A törvény értelmében a végrehajtási eljárás alól mentes az adós önvédelmi fegyvere.

(Népszava)