Agárdy Gábor, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Garas Dezső, Kállai Ferenc, Lukács Margit, Máthé Erzsi, Psota Irén, Raksányi Gellért, Sinkovits Imre, Törőcsik Mari - ők tizenketten keddtől A nemzet színésznője, illetve A nemzet színésze megtisztelő cím birtokosai. Az elismeréssel együtt havi ötszázezer forint állami juttatás is jár.

Százhetvenhárom évvel az első Pesti Magyar Színház kapuinak megnyitása után kedden a Parlament Gobelin termében Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében Schwajda György kormánybiztos, a Nemzeti Színház Rt. megbízott igazgatója tizenkét magyar művésznek, Agárdy Gábornak, Berek Katinak, Bessenyei Ferencnek, Darvas Ivánnak, Garas Dezsőnek, Kállai Ferencnek, Lukács Margitnak, Máthé Erzsinek, Psota Irénnek, Raksányi Gellértnek, Sinkovits Imrének és Törőcsik Marinak adta át A nemzet színésznője, illetve A nemzet színésze kitüntető címet igazoló okiratokat. Sajnos Lukács Margit és Sinkovits Imre egészségi állapota miatt nem lehetett személyesen jelen az ünnepségen.

Az ünnepeltek és a díj átadói


Mint ismeretes, augusztus 1-jei határidővel megalakult a Nemzeti Színház Rt. Schwajda, aki a kulturális minisztérium felkérése alapján megbízott igazgatóként vezeti a részvénytársaságot, már az új szervezet megalakulásakor hangsúlyozta, hogy az rt. életük végéig gondoskodni kíván a nemzeti színjátszás köztiszteletben álló, elismert nagyjairól. Erre a célra hozták létre A nemzet színésznője, illetve A nemzet színésze címet, melynek viselőit életük végéig havi ötszázezer forintos juttatás illeti meg. A rangot egyidejűleg tizenketten birtokolhatják, s a feltételek között szerepel a 62 év feletti korhatár, negyvenéves színészi pályafutás vagy húsz évet meghaladó nemzeti színházbeli tagság, illetve évadonként legalább egy szerep a Nemzetiben.

Az elismerést - ami nem azonos a Nemzeti Színház örökös tagja címmel, ami továbbra is megmarad - a kultuszminiszter adományozza, a címmel járó összeget a Nemzeti Színház Rt. egyedüli tulajdonosaként a magyar állam állja. (A lap információi szerint az új szervezet alapításakor meghatározott kétszázmillió forintos törzstőkét már átutalták az rt. számlájára, s az új cég cégbírósági bejegyzése is megtörtént.) A cím viselőire most első alkalommal a Nemzeti Színház Rt. igazgatója egy személyben tett javaslatot. Újabb adományozására csak akkor kerülhet sor, ha valamelyik jutalmazott elhalálozik. A megüresedett helyre a cím birtokosai egyhangú szavazással tehetnek javaslatot.

A címek átadása előtti órákban a Népszava az elismertek közül néhányat arra kért, kommentálják röviden az örömteli eseményt.

Agárdy Gábor, aki idén kezdi meg 37. évadját a Nemzeti Színházban: - Semmiféle kitüntetésre nem számítottam már, hiszen nemsokára nyolcvanéves leszek. Óriási meglepetés volt számomra a dolog, ráadásul nem is tudtam semmiről, egész nyáron kint voltam Fóton. Schwajda György személyesen jött ki hozzám, és elmondta, mi ez a dolog és megmutatta a névsort. Azt ígérte, majd kapok meghívót az átadásra, de gondolom annyira gyorsan történhettek a dolgok, hogy még meghívót nyomtatni sem volt idő, így Márton Éva, a Nemzeti Színház Rt. sajtószóvivője telefonon hívott meg az átadási ünnepségre.

Raksányi Gellért 1947-ben szerződött a Nemzetibe, tehát hivatalosan 53. évadját kezdi az intézményben: - Valójában azonban már ötvenhat esztendeje játszom a Nemzeti Színházban, hiszen főiskolás koromban is felléptem itt az 1946-47-es évadban. Schwajda György tízegynéhány nappal ezelőtt a Béke Szállodába kéretett valamennyiünket, és ott közölte velünk a jó hírt. Bízom benne, hogy nem az orvosi leleteink alapján terjesztettek fel bennünket erre a megtisztelő címre. Egyébként is igen gyanús vagyok magamnak, hiszen nem semmi végigélni 56 évet egy ilyen pályán, de én mégis itt vagyok.

Törőcsik Mari: - A Béke Szállóban nem voltam ott a többiekkel, ezért aztán nem is tudtam semmit. Pár napja táviratot kaptam, hogy legyek ott ma délután a Parlament Gobelin termében. Komolyan mondom, annyira váratlanul ért az egész, hogy nem is tudok mit mondani.

Psota Irén: - Rendkívül megtisztelő számomra, hogy megkaptam ezt a kitüntető címet, pedig én egyébként mindössze nyolc esztendőn át voltam a Nemzeti Színház tagja. És most, kérem bocsásson meg, de sietnem kell az ünnepségre.

(Népszava)