A határozati javaslat

Az MSZP az olajügyekről tartott rendkívüli parlamenti ülésen beterjesztett egy kétoldalas határozati javaslatot, amely az olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról szólt. Az alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító javaslat azonban 21 oldalon keresztül a Németh- és a Horn-Kuncze kormány politikai felelősségét taglalta.

A Nagy Sándor, Gál Zoltán és Vancsik Zoltán szocialista képviselők által benyújtott határozati javaslat szerint az Országgyűlés felkérné a legfőbb ügyészt, hogy hozzon létre külön munkacsoportot az olajügyek kivizsgálására. Vizsgálják meg, történt-e jogsértés az állami szervek részéről. Felkérik az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot (OIT), hogy az olajügyek büntetőtárgyalására biztosítson soronkívüliséget. Felkérik a miniszterelnököt, rendeljen el vizsgálatot annak megállapítására, milyen mulasztások történtek a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok részéről. Felkérik az igazságügyi minisztert és a pénzügyminisztert, vizsgálják meg: a jelenlegi jogszabályok adnak-e lehetőséget az olajügyekhez hasonló visszaélésekre. A vizsgálatok eredményéről az illetékeseknek az őszi ülésszak végéig kellene a javaslat szerint beszámolniuk.

A Fidesz módosító javaslatával azonban gyakorlatilag elkészítette az olajbizottság helyett a jelentést. A javaslat ban az állt: az Országgyűlés elfogadja a legfőbb ügyész tájékoztatását az olajügyekről, és megállapítja, hogy a jogi felelősség tisztázása az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozik. "Az Országgyűlésnek kötelessége viszont a politikai felelősség kimutatása és a lehetséges felelősök néven nevezése". A tervezet ennek szellemében a Németh- és a Horn-Kuncze kormányt marasztalta el. Az alábbiakban az el nem fogadott határozati javaslat ide vonatkozó részlete olvasható.

"A Németh-kormány úgy kezdett hozzá a szocializmus gazdaságvédelmi intézményeinek lebontásához, hogy nem gondoskodott az új helyzetnek megfelelő nyilvántartási, számbavételi, ellenőrzési, gazdaságvédelmi intézmények kellő időben való felállításáról."

"Az Antall-kormány és a Boross-kormány a rendszerváltást követően bekövetkezett robbanásszerű gazdasági, jogi és intézményi változások közepette megindult gazdasági bűncselekményhullámmal nem tudta kellő hatékonysággal felvenni a küzdelmet, mivel nem rendelkezett a megfelelő tapasztalattal, szakembergárdával, a szükséges anyagi és technikai feltételekkel, továbbá nem álltak rendelkezésre a megfelelő nyilvántartások sem. A jogi szabályozás folyamatos korrigálásával csak nagyon lassú és viszonylagos sikereket tudott elérni, és a szükséges jogi és szervezeti változásokat elindította."

"A Horn-kormány idején a gazdaság védelmére, az olajügyek felszámolásával is kapcsolatos jogi, szervezeti anyagi feltételek biztosítására törekvés mellett az ezzel ellentétes érdekű erők is jelentős mozgásteret kaptak, így különösen súlyos politikai felelősség terheli:
- Pál László és Dunai Imre gazdasági minisztereket, valamint Békesi László pénzügyminisztert a halasztott vámfizetés VPOP általi felfüggesztésével szemben az eredeti állapot megszorítások nélküli helyreállításáért,
- a Horn-kormány egészét és Horn Gyula miniszterelnököt személy szerint is a jogi szabályozás késedelmes és elégtelen korrigálásáért, egyes jogszabályi lehetőségek bezárása mellett mások nyitva hagyásáért vagy megnyitásáért,
- Kuncze Gábor belügyminisztert a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság összehívásának egy éven keresztül történő elmulasztásáért,
- Bokros Lajos pénzügyminisztert a VPOP szervezeti elbizonytalanodásáért, hatáskörének csorbításáért, a jogszabályi alapokat és a megformálást nélkülöző, szintén egy évig tartó összevonási kísérletért,
- Kuncze Gábor belügyminisztert az olajmaffiák leleplezésére irányuló munka koncepció nélküli, elégtelen színvonaláért;
- a Horn-kormányt és különösen annak belügyminiszterét és pénzügyminiszterét a rendőrség alulfinanszírozásáért, a személyi állomány tekintetében az anyagi és technikai feltételek biztosításának hiányáért,
- a Horn-kormány egészét és Horn Gyula miniszterelnököt személy szerint is a miniszterek, államtitkárok, politikai kapcsolatokkal rendelkező, az akkori kormánypártokhoz kötődő nagyvállalkozók részvételével végrehajtott, az orosz-magyar olajkereskedelem jövedelmeinek megcsapolására (HTF, Agroil stb.) tett intézkedésekért és a nevezett személyek (Pál László, Dunai Imre, Hujber Ottó, Kapolyi László, Máté László stb.) által ellenőrzött magáncsatornákba tereléséért."

A határozati javaslat 18 oldalas melléklete az ügyészi szervezet, a rendőrségi szervezet, a vám- és pénzügyőrség nyomozó hivatalai, a bűnüldöző szervek és a bírósági szervezet tevékenységét vázolta fel a kérdéses időben. A tervezet összefoglalta a jogi szabályozás irányváltozásait, az olajügyek eseménytörténeti összefoglalását, anyagi és társadalmi hátterét is.

A módosító javaslatot 148 igen, 161 nem szavazat és 12 tartózkodás mellett nem fogadta el a plénum.

Ajánló:

A szavazásra kerülő, az alkotmányügyi bizottság által beterjesztett 21 oldalas módosító javaslat ezt a 13 oldalas szöveget (elsősorban a mellékleteket) lényegében egy az egyben tartalmazza.

Korábban:

(2000. augusztus 23.)