Az Alkotmánybíróság - érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya miatt - keddi határozatával elutasította az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló törvényt támadó indítványt, amely szerint az ítélőtábla létrehozása nem közérdek.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országos Ítélőtábla működésének megkezdésére vonatkozó törvényi rendelkezés nem áll
alkotmányos szempontból értékelhető összefüggésben az alkotmánynak a szabad mandátum elvét megfogalmazó passzusával, amely szerint az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik.

Az indítványozó álláspontja szerint az ítélőtábla létrehozása nem közérdek, a bírák túlterheltsége a rendelkezésre álló eszközökkel csökkenthető, ezért az országgyűlési képviselők a közpénzeket nem hatékonyan használták fel.

Az Alkotmánybíróság már egy 1993-as határozatában kimondta: "a szabad mandátum lényege, hogy a képviselő és a választók közötti jogi függőség a választás után megszűnik. A képviselő tehát nem utasítható, és a képviselő egyetlen kérdésben sem köteles a választók véleményét kikérni. A képviselő a parlamentben szabadon, meggyőződése és lelkiismerete alapján foglal állást, adja le szavazatát. Tevékenységéért és szavazatáért a választók a megbízatás ideje alatt felelősségre nem vonhatják, azaz mandátuma a parlament teljes idejére szól, a választók által meg nem rövidíthető."

(MTI)