Az agrártárca tulajdonában álló Agrárinnovációs Vidék- és Területfejlesztési Kht. keretéből, vagyis közpénzből elégítették ki Torgyán József miniszter személyes támogatási ígéreteit, közel 40 millió forint értékben. A kifizetések ellentétesek a kht. alapító okiratával. A támogatások célállomása legtöbbször a szabolcsi régió, több esetben Torgyán választási körzete.

Tegnap megírtuk: az Agrárinnovációs Vidék- és Területfejlesztési (AVT) Kht. a vidékfejlesztésre szánt közpénzekből 40 millió forintot juttatott a Torgyán József földművelésügyi miniszter és Szabadi Béla politikai államtitkár által irányított FTC-nek. Ez volt az a cég, amely 1,2 millió forintos díjazásért megrendelte azt a nagy vitát kiváltó tanulmányt is, amely holland gazdák magyarországi betelepítését javasolta. A több mint egymilliárd forintnyi közpénzzel gazdálkodó kht. felett a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) nevében Szabadi Béla gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Torgyán József tegnap úgy nyilatkozott: addig nem illik részleteket mondani az AVT Kht. ügyéről, amíg a cég vezetője ellen indított rendőrségi vizsgálat véget nem ér. Torgyán szerint ők vonták felelősségre a volt vezetőt. - Soha semmilyen pénz felett nem diszponáltam - tette hozzá Torgyán József.

Állításának ellentmond, hogy a Népszava birtokába jutott újabb dokumentumok bizonyítják: az AVT Kht. Torgyán jóváhagyásával, de alapító okiratával és közhasznú szerződésével ellentétesen közpénzből támogatott egyházközösségeket, illetve a pártelnök választási körzetében található intézményeket.

A dokumentációból kiderül: Torgyán József hasonló, nem ritkán teljesen megegyező szövegű levélben értesíti a hozzá pénzért folyamodó szervezeteket arról, hogy a támogatás odaítéléséről döntött. Gyakori megfogalmazása szerint: "tekintettel (a támogatandó cél) vidéki életre és kultúrára gyakorolt pozitív hatására ... úgy intézkedtem, hogy az Agrárinnovációs Vidék- és Területfejlesztési Közhasznú Társaság (a helyi önkormányzat) bevonásával ... (1-10-ig) millió forinttal segítse (a támogatandó célt)". Azt, hogy a pénzjuttatásnak ezen módja a jogsértés elfedésére szolgál, az agrártárca vagyongazdálkodási főosztályvezetőjének januári levele bizonyítja.

A főosztályvezető Szabadi Béla államtitkár számára írt feljegyzésében maga ismeri el: az AVT. alapító okirata és közhasznú szerződése nem teszi lehetővé sem egyházközösség, sem szakközépiskola támogatását. Azért említ egyházközösséget és szakközépiskolát, mert Torgyán József korábban az AVT-t utasította arra, hogy a csegöldi görög-katolikus templom felújítására 2,4 millió forint plusz áfát, a mátészalkai - a város Torgyán egyéni országgyűlési választókörzetének központja - mezőgazdasági szakközépiskolának pedig 10 millió forintot utaljon ki.

A főosztályvezető a két beadvány támogatása érdekében azt javasolta: "A miniszter úr döntését figyelembe véve a mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola támogatása 10 millió forinttal csak a térség bemutató mintagazdasággá válásával lehetséges a kht. költségvetése terhére. Erre vonatkozóan az iskola részletes koncepcióját elkészítve nyújtsa be azt mielőbb a kht. részére, hogy a tangazdasági programjába bevonható legyen. A csegöldi görög katolikus egyházközösség esetében a segítés módja az lehet, hogy a kht. szakmai programjához kapcsolódó munka elvégzése ellenértékeként kerül a 2,4 millió forint kifizetésre. Az ezzel kapcsolatos tanulmányt csak civil szervezet - azaz az önkormányzat - nyújthatja be a kht. részére, ugyanis egyházközség közvetlenül nem támogatható." A főosztályvezető kéri Szabaditól javaslatának elfogadását, amit a politikai államtitkár pár nappal később, idén január 7-én jóváhagyólag meg is tett.

Vagyis a támogatás megszerzésének módja az FVM-ben: a miniszternek írt segítséget kérő levél után Torgyán dönt a támogatás odaítéléséről, a tárca illetékese utasítja a közhasznú társaság vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére, a kht. vezetője szerződést vagy szerződéseket köt az érintett település polgármesterével tanulmány készítésére, a kért összeget a kht. terhére átutalják az önkormányzatnak, az pedig továbbítja az eredeti célállomásra. Így kerülnek vidékfejlesztésre szánt közpénzek egyházközösségekhez.

Különösen beszédes a fent említett csegöldi példa. Torgyán Józseftől Sereghy János görög katolikus esperes kért a csegöldi görög katolikus templom felújításához 2,4 millió forintot. Az esperes a múlt év végén a miniszterhez írt levelében így fogalmaz: "Balogh Gyula képviselő úr megígérte, hogy még ebben az évben tudnak valamilyen úton segíteni, melyet a megyei közgyűlés új elnöke is megerősített, hogy megoldható a helyzet átcsoportosításokkal... Balogh Gyula képviselő úr, a kisgazdák megyei elnöke úgy mondta, ha a 600 millió Ft rendelkezésükre állna, amit várnak, akkor a pályázatunk helyzete is megoldható..." Torgyán a kérés nyomán döntött a támogatásról, majd az Agrárinnovációs Kht. január végén Csegöld polgármesterével szerződött a "Csegöld mint határ menti település kitörési pontjai az általános vidékfejlesztési terv keretében" című tanulmány elkészítésére. Erre fizetett ki 2,4 millió forint plusz áfát, azaz összesen 3 milliót a kht. A lap birtokában lévő dokumentumok alapján a kht. május végén át is utalta a pénzt a csegöldi önkormányzatnak. Ezt megerősítette a Népszavának Sereghy János esperes is, aki a pénzt kérte a templomfelújításra. Azt mondta, hogy az összeg valóban megérkezett az önkormányzathoz, a képviselő-testületnek valóban tanulmányt kellett készítenie ennek fejében. Ahogy haladnak a templom felújításával, az önkormányzat úgy folyósítja az összeget az egyházközösségnek. Megerősítette Tarcza György polgármester is, aki azt mondta, hogy a tanulmányt elkészítették, és a képviselői határozat alapján támogatják a templom felújítását.

A mátészalkai szakközépiskolának odaítélt támogatás is tanulságos eset, és nem csak azért, mert Torgyán választókörzetéről van szó. Szilágyi Dénes polgármester beadványára - érdekesség, hogy a minisztériumban iktatott polgármesteri levelén több széljegyzet mellett az is olvasható, hogy "Balogh Gyulával egyeztetni!". Balogh, mint már kiderült, a kisgazdapárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke - reagálva az FVM költségvetési főosztályvezetője feljegyzésére megemlíti: a tárca által fenntartott oktatási intézmények is pénzügyi gondokkal küzdenek, gyakoriak a működési zavarok, egyes helyeken a telefon-, villany-, víz- és csatornaszámla kifizetése is gondot okozott. Ráadásul ezen intézmények nem kaptak többlettámogatást a tárcától. Mindezek ellenére Torgyán 10 millió forint kiutalásáról döntött, a forrás ezúttal is az AVT, az alapító okirat megsértésére ezúttal is tanulmányírás az ürügy. A pénzt több tételben utalták, így volt elkerülhető a közbeszerzési eljárás, hiszen ha egyszerre fizetne ki 10 millió forintot egy tanulmányért a tárca, az már a közbeszerzési törvény hatálya alá esne. Az egyik tanulmányt "A térség agrárszakember-ellátottsága, mezőgazdasági vállalkozók helyzetének felmérése és képzési, utánképzési lehetőségek fejlesztése" címmel kellett elkészíteni. Ez áfával 3,5 millió forintot ért. Egy másik pedig, amelyik "Mátészalka és térsége EU-csatlakozást megelőző roma kisebbség felzárkóztatási lehetőségei" címet viseli, ezért áfával 4 millió forintot fizetett a kht.

Az FVM a későbbiekben gyakran használta ezt a módszert templomfelújítások vagy építések anyagi támogatásánál. Szintén Mátészalkán landolt az önkormányzaton keresztül a helyi görög katolikus templom építésére költött négymillió forint az AVT keretéből. Ugyancsak Torgyán választókörzetéhez tartozik Ököritófülpös, a kis település mintegy hárommillió forintot kapott a kht.-től. Egymillió forint jutott a Bugyi nagyközségben lévő Szent Adalbert-templomért Alapítványnak a római katolikus templom helyreállítására. Ez esetben a "Pest megye agrár- és vidékfejlesztési lehetősége" című tanulmány ért ennyi pénzt. Ugyanígy járult hozzá egymillió forinttal a pórszombati katolikus templom építéséhez az AVT. Ebben az esetben "Pórszombat település és térsége mezőgazdasági fejlesztésének középtávú koncepciója" címmel kellett tanulmányt készítenie a polgármesteri hivatalnak.

A hajdúhadházi református templom felújítását 3 millió forintnyi közpénzzel segítette a miniszter a "Hajdúhadház település és térsége vidékfejlesztési lehetőségei" című tanulmánya fejében. A miskolctapolcai református templom felépítéshez 2 millió forinttal, a vajai görög katolikus templom felépítéséhez 1,8 millió forinttal, a városligeti Magyarok Nagyasszonya fogadalmi templom felújításához egymillió forinttal, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom belső restaurálásához 4 millió forinttal, a tiborszállási időskorúak otthonában felállítandó kápolna felépítéséhez pedig 8 millió forinttal járult hozzá hasonlóképpen a kht. De nem csak magyarországi egyházközségek jutottak így támogatáshoz, március elején Torgyán kétmillió forint támogatásról döntött az ukrán kárpátaljai szojvai görög katolikus templom felépítése ügyében. A pénzt ebben az esetben is a közhasznú társaság bevonásával folyósították.

"Köztudott, hogy Miniszter Úr a vidék fejlesztését a szívén viseli és erejét megfeszítve tevékenykedik e nemes cél érdekében. Bízva az Ön nagylelkű segítőkészségében a munkálatok további folytatásához kérjük anyagi támogatását. Különösen kérjük ezt azért, mert a millennium évében, Szent István országában ennél szebb feladatot községünkben elképzelni sem tudunk. Segítőkészségét és hite szerinti elkötelezettségét a lakosság személyesen is tapasztalta itt jártakor" - írta Torgyán József miniszterhez az egyik támogatást kérő szervezet vezetője.

A Népszava birtokában lévő dokumentumok alapján a tárca tulajdonában álló közhasznú társaság Torgyán József miniszter jóváhagyásával idén mintegy 30 millió forintot juttatott különböző tanulmányok mögé bújtatva egyházközségeknek.

(Népszava)

Ajánló:

Korábban:

(2000. szeptember 28.)