Franz Kafka szobrot kap Prágában

Franz Kafka, Prága egyik legnevesebb szülötte szobrot kap a cseh fővárosban. A városi tanács hét javaslat közül Jaroslav Róna alkotását találta a legméltóbbnak arra, hogy a volt prágai Józsefvárosban - az egykori zsidóvárosban - emléket állítson a német-zsidó származású világhírű íróra.

A bronzból készülő szobrot egy éven belül állítják fel a spanyol zsinagóga melletti téren, ahol a Moldva-parti város egykori zsidó és katolikus negyedei fognak egymással kezet. A szobor elhelyezésének jelképeznie kell Prága világvárosi jellegét, azt, hogy a Moldva partján évszázadokon át békésen megfért egymás mellett a cseh, a német és a zsidó kultúra, illetve több nép vallása. A szakértők szerint a tervezett több mint három méter magas Kafka-szobor valódi "kafkai szellemű" alkotás, mégpedig egy lovas szobor paródiája. A lovat azonban egy álló ember, a "prágai gyalogos" jelképezi, akinek fej nélküli nyakában ül jól ismert, jellegzetes kalapjában a nagy író.

A város vezetése arról is döntött, hogy Franz Kafkáról elnevezett irodalmi díjat alapít, amelyet évente október 28-án, a csehszlovák állam megalakulásának évfordulóján fognak odaítélni. A díjat nemzetiségre és életkorra való tekintet nélkül olyan élő író kaphatja meg, aki alkotó módon, jelentősen hozzájárul a közép-európai értékek megőrzéséhez és gazdagításához. A díjjal 10 000 dolláros pénzjutalom is jár.

Franz Kafka (1883-1924) az elidegenedés művészi ábrázolásának legnagyobb századunkbeli alakja. Legismertebb műveiben - A per, A kastély, Amerika - a polgári világ egzisztenciális bizonytalanságát fogalmazta meg. Művei a szocialista Csehszlovákiában dekadensnek, életidegennek számítottak, és hosszú ideig egyáltalán nem jelenhettek meg. A szülőházának helyén álló épületre később mégis emléktábla került. A rendszerváltás után Prágában ismét életre kapott a Kafka-kultusz, s a nagy író emlékét a Kafka Társaság ápolja. Múzeumot kapott, és egy teret is elneveztek róla. Prágában ez lesz az első Kafka-szobor.

(MTI)

Ajánló: