Az ombudsman megküldte a parlament emberi jogi bizottságának azt a listát, amely az elmúlt öt év alatt tett, de meg nem valósított törvénymódosítási javaslatait tartalmazza. Gönczöl Katalin 26 pontban felsorolt indítványai egyebek közt érintik a gyermekvédelmi, az esélyegyenlőségi és az ügyészségi törvényt.

Elkészült az a lista, amely az ombudsmani hivatal fennállásának öt éve alatt a parlamentnek hiábavalóan tett indítványait tartalmazza. Gönczöl Katalin ajánlásait - amelyek 26 különféle törvényt érintenek - az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságához juttatta el. A dokumentum az 1995. július elsejétől máig törvények módosítására, megalkotására vagy hatályon kívül helyezésére tett javaslatokat tartalmazza.

A listából kitűnik, a javasolt törvénymódosítások érintik az OTP-adósokat, az ügyvédeket, a közalkalmazottakat, a bíróságokat, a gyermekotthonok lakóit, a közoktatási intézményeket és a börtönlakókat. Hiányzik a konzuli törvény, amelynek megalkotását az ombudsman 1998 óta sürgeti. A különböző jogcímen külföldön tartózkodó magyar állampolgárokról ugyanis jelenleg egy alacsonyabb szintű jogszabály rendelkezik, mint azokról, akik itthon vannak. Gönczöl hasonlóképp sürgeti az eltűnt személyek felkutatására és körözésére vonatkozó törvény megalkotását. A fogdabeli rendkívüli halálesetekről, illetve a rendőrségi fegyverhasználatról szóló jogszabály módosítását szintén fontosnak tartja az ombudsman. Azokban az országokban, ahol az ombudsmannak van javaslattevő joga, ott "vissza is kérdezhet", azaz nyomon követheti indítványa sorsát. A magyar ombudsman ezt viszont csak informális úton teheti meg.

A javaslatokat egy csomagban érdemes a parlament elé vinni - jelentette ki Fodor Gábor, a parlamenti bizottság szabad demokrata tagja. A bizottság azt javasolja Áder János házelnöknek, bizottsági elnöki értekezleten vitassák meg: akar-e a parlament az ombudsman javaslataival sajátjaként foglalkozni és a szakbizottságok bevonásával gondoskodni arról, hogy azok ne vesszenek a feledés homályába.

Dusza Erika

(Magyar Hirlap)

Ajánló:

Dr. Gönczöl Katalin tevékenységéről olvashat, ha erre jár.