Elsőfokú ítéletében két év nyolc hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a II.-III. kerületi bíróság Lissák Marcell ügyvédet, Körmendy Ékes Judit ORTT-elnök férjét. A vádlottat, több mint 10 milliós csalásban és sikkasztásban találta bűnösnek a bíróság. Ugyancsak bűnösnek mondta ki a bíróság Lissák Bertalan másodrendű és Körmendy-Ékes Eszter harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett sikkasztás miatt. A bíróság azonban a kiszabott 8-8 hónapos szabadságvesztés büntetéseket egy év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet szóbeli indoklása szerint a vádlottak koncepciós per áldozatainak tekintették magukat, ám az elsőfokú bíróság bűnösségüket bizonyítottnak látta. Az elsőfokú bíróságnak két vádpontról kellett döntenie. A csalást tartalmazó vádpont szerint Lissák Marcell 1995 nyarán az MD Stúdió Kft. egyik vezetőjeként jogosulatlanul vett fel a cég bankszámlájáról 10,2 millió forintot. A kár nem térült meg, visszafizetéséről egy másik, polgári perben született jogerős ítélet.

A sikkasztásra vonatkozó vádpont szerint 1993-94-ben Lissák Marcell hamis tartalmú megbízása nyomán a Szerzői Jogvédő Hivatalon keresztül több millió forintot utaltak át, amelyet ő, illetve Lissák Bertalan és Körmendy-Ékes Eszter jogosulatlanul vett fel. A bíróság az elsőfokú ítélet tényállását túlnyomórészt a váddal egyezően állapította meg.

A bíróság szóbeli indokolása szerint nem volt elfogadható az a vádlotti védekezés, amely részleges ténybeli, így többek között a pénzek felvételére vonatkozó beismerés mellett azzal próbálta cáfolni bűnösségét, hogy a cselekményekért alapvetően Körmendy-Ékes Eszter volt élettársát, Sz. T.-t terheli a felelősség.

A bíróság a csalás kapcsán azt állapította meg: Lissák Marcell első ízben 1995. július 17-én vette fel jogosulatlanul a 10,2 millió forintot azon a címen, hogy tulajdonrészét eladja üzlettársainak. Ezúttal részben éppen Sz. T. közben járásának volt köszönhető, hogy Lissák Marcell visszafizette a vitatott összeget, illetve, hogy a károsultak akkor még nem tettek feljelentést. A cég többi vezetője azonban Lissák Marcellt az eset után nyomban megfosztotta cégvezetői tisztségétől. Az elsőrendű vádlott viszont 1995. július 27-én ismét felvette a cég bankszámlájáról a 10,2 milliót méghozzá úgy, hogy a bankban azt a korábbi állapotot tükröző cégbírósági kivonatot mutatta fel, amely szerint ügyvezetői megbízatással rendelkezett - hangzott el az ítélethirdetés során.

A vádlott korábban azt vallotta, hogy ezúttal is visszafizette a pénzt oly módon, hogy egy táskában elvitte a cég irodájába. Ehhez hasonlóan vallott O. András tanú is, de az ő vallomása tele volt "képtelenségekkel", és részben a vádlott előadásának is ellentmondott. Így például azt állította, hogy az ötezresekből álló pénzkötegek órákig a cég irodájának asztalán hevertek - ismertette a bíróság. Erről a pénzátadásról azonban semmiféle írásos dokumentum nem maradt fenn, és legalább három tanú, a cég vezetői, valamint alkalmazottai vallomásukban és a szembesítések során is határozottan tagadták a pénz átadását. Minderre tekintettel a bíróság nem fogadta el Lissák Marcell csalás vádja kapcsán előadott védekezését.

A sikkasztás vádja kapcsán a három vádlott az eljárás során úgy védekezett: Sz. T. bírta rá őket a szerzői jogdíjak felvételére azzal, hogy neki pénzügyi szempontból így előnyösebb. A vádlottak pedig szívességből ezt megtették. Lissák Marcell korábban azt is állította, hogy a jogdíjak igényléséről szóló okiratokat biankó írta alá, és azokat vélhetően az ő külföldi tartózkodása idején Sz. T. töltötte ki és nyújtotta be a hivatalnak. A bíróság ugyanakkor ítéleti tényállásában azt állapította meg, hogy Lissák Marcell Magyarországon volt az igénylési lapok benyújtáskor, és Sz. T.-nek pénzügyi szempontból nem lehetett előnyösebb, ha mások veszik fel a jogdíjakat.

Összességében a bíróság nem osztotta azt a védekezést, hogy Sz. T. korábban a bíróság előtt tett tanúvallomásában valótlan tartalmú nyilatkozatokat tett volna azért, mert a vádlottak családját "tönkre akarta tenni".

A vád alapján halmazati büntetésként 2-12 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható az elsőrendű vádlott. Az elsőfokú ítéletben két év nyolc hónapos végrehajtandó börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság a jelenleg ügyvédként tevékenykedő Lissák Marcellt, továbbá három évre eltiltotta a közügyektől és a gazdasági szervezet vezető tisztségének betöltésétől.

Körmendy-Ékes Esztert a felfüggesztett szabadságvesztés mellett 50 ezer forintos pénzbüntetéssel is sújtotta a bíróság. Ugyanakkor a másod- és a harmadrendű vádlottat előzetesen mentesítésben részesítette a bíróság, azaz erkölcsi bizonyítványuk tiszta marad, tekintettel arra is, hogy Lissák Bertalan tanár. A másod- és a harmadrendű vádlottak büntetésének megállapítása kapcsán a bíróság megjegyezte: kezükhöz egy fillér sem tapadt, cselekedetüket rosszul értelmezett szívesség motiválhatta. Az ügyész a büntetések súlyosításáért, míg a védelem mindhárom vádlott tekintetében felmentésért fellebbezett, így a hétfőn kihirdetett elsőfokú ítélet nem jogerős. Az eljárás a Fővárosi Bíróságon folytatódik.

Lissák Marcell hétfőn közleményt juttatott el az MTI-hez melyben kijelenti: ''természetesen megfellebbeztem az ítélet és nem enyhítésért, hanem felmentésért. Semmiféle bűncselekményt nem követtem el. Az elsőfokú döntés tehát megalapozatlan, jogellenes és elfogult. A tényekkel, az okirati bizonyítékokkal és a jogszabályokkal ellentétes módon született, és ezt be fogjuk bizonyítani'' - közölte Lissák Marcell.

Körmendy-Ékes Judit, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöke, Lissák Marcell felesége az ítélethirdetés után közzétett sajtónyilatkozatában mindenkit felkért a férjét is megillető ártatlanság vélelmének tiszteletben tartására. ''Mint jogász és mint olyan közszereplő, aki hisz a jogállamiságban és az igazság érvényesíthetőségében, az ítéletet nem minősítem. Magánemberként annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez a megmagyarázhatatlanul súlyos ítélet feltehetően nem születhetett volna meg, ha én nem töltök be magas közjogi tisztséget'' - áll a nyilatkozatban.

(MTI)

Korábban:

(2000.11.05.)