A Whiskys-ügy másod-, harmad-, negyed- és ötödrendű vádlottjainak jogi képviselői az elkövetett bűncselekmények minősítésének, illetve az ügyészség által kért büntetési mértékek enyhítését kérték a Fővárosi Bíróságtól védőbeszédeikben csütörtökön. A Whiskys-per november 27-én Ambrus Attila jogi képviselőjének védőbeszédével folytatódik.

A másodrendű vádlott, Orbán Gábor jogi képviselője elfogadta az ügyészség vádját, amely szerint védence 13 esetben követett el társtettesként pénzintézeti rablást Ambrus Attilával. Az ügyvéd annak mérlegelésére kérte azonban a bíróságot, hogy valóban Orbán Gábor, és nem Ambrus Attila vette-e el a biztonsági őr fegyverét 1997 áprilisában az OTP budapesti, XVIII., Vasút út 48. szám alatti fiókjában. A védő felvetette azt is, hogy az őr fegyverének megszerzése valóban rablásnak minősíthető-e, mivel szerinte, a fegyver elvételének célja nem az eszköz eltulajdonítása volt, hanem a pénzhez jutás lehetőségének megteremtése. Orbán Gábor védője azt is elmondta, hogy a pénzrablásokban Ambrus Attila volt a meghatározó egyéniség, nemcsak a bankok kiválasztásában, hanem a cselekedetekben is.

A harmadrendű vádlott, Antal Károly védője közölte: a bíróságnak a beismerő vallomás és a tanúk meghallgatása alapján nem lehet kétsége, hogy védence Ambrus Attilával egy esetben követett el rablást, 1993 augusztusában a budapesti VIII., Orczy tér 44. szám alatti postahivatalban. Kérte a bíróságot: Antal Károly vallomásának megítélésekor vegye figyelembe, hogy a férfi "nem jó közszereplő", halkan, érthetetlenül beszél, ha zavarban van. Elmondta: Antal Károlyt átmeneti pénzzavara motiválta a bűncselekmény elkövetésében, és se előtte, se utána nem volt összeütközése a törvénnyel.

A negyedrendű vádlott védője szerint Kovács Domokos nem haszonszerzési, hanem érzelmi okból fogadta be és bújtatta a Gyorskocsi utcai fogdából 1999 júliusában megszökött Ambrus Attilát. A védő szerint a romániai magyarok - mint Ambrus Attila és Kovács Domokos - egymás iránti segítőkészsége más, mint a hazai magyaroké. Kovács Domokos jogi képviselője szerint védence esetében a törvény lehetőséget ad a felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására.

Védence büntetését illetően hasonlóképpen vélekedett az ötödrendű vádlott jogi képviselője is. Állítása szerint Kovács János ugyan kapott 50 ezer forintot Ambrus Attilától, de nem minősíthető haszonszerzésnek, mert az összeg arányos volt annak a ruhaneműnek, valamint kötszernek, mobil telefonnak az értékével, amit a fogdából megszökött Ambrusnak adott.

Az ügy tárgyalása november 27-én Ambrus Attila jogi képviselőjének védőbeszédével folytatódik.

(MTI)