Ezenkívül a rendvédelmi szervekről: '97-ben a titkos felderítés során eljutunk egy Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyei olajos társaság egyik emberéhez, akivel sikerül megállapodnunk abban - ez az ember Góman György -, hogy titkos kihallgatás keretében videofelvétel készítésével együtt elmondja nekünk a Bánfi Ignác hódmezővásárhelyi lakos és társai által elkövetett olaj- és más bűncselekményekkel kapcsolatos történeteket. Előzetes vizsgálat alapján és más vezetői hozzájárulással leugrunk Siófokra, meghallgatjuk Gyurit, jelen van a vizsgálat részéről Szalai Tihamér, a gazdaságvédelmi osztály részéről Kerekes Péter alezredes, valamint jómagam, egy kollegám, Balogh Tibor és a siófoki kirendeltségvezető, Nagy László őrnagy. Körülbelül iJ-15 oldalas jegyzőkönyv keletkezik, ezzel párhuzamosan megy a videofelvétel.

Ez az ember elmondja a kihallgatása során, hogy kérem szépen - most nem a bűnözőket védem, de hozzátartozik a dologhoz - amiért Ferencsik és Drobilics és társai le vannak csukva fegyveres rablásért, azt ők nem követték el, mert amivel Drobilicsék védekeznek, azt valójában ők követték el, tehát hogy ellopták a cég jövedéki engedélyét, azt meghamisították, és az LLO Rt. nevében jártak el. Ezenkívül még elmondja azt is, hogy a Bánfi és társai Békésben, Csongrádban, Bács-Kiskunban és az ország különböző helyein hogyan húzták le az olajosokat, hogyan lopták el az olajokat és hogyan csaptak be embereket olajjal. Ezzel egyidőben a titkos kihallgatás során átad bélyegzőket, számlatömböket és egyéb hivatalos papírokat, amelyekkel alátámasztja azt, hogy amit ő elmond, az igaz. (Vígh Ilona távozik a bizottsági ülésről. -Balogh László: Helyettesitem Vígh Ilonát.)

Visszaérkezünk Siófokról a kész anyagokkal együtt, másnap beszámolok a vizsgálati vezetőnek, Gyollai úrnak. Azt mondja, hogy kevés az anyag, menjünk le még egyszer. Egy héten belül újra megismétlődik a kihallgatás, kiegészítettük azzal, amit még kért. A lényege az, hogy a video és a titkosan keletkezett jegyzőkönyvek - rengeteg bűncselekményről van szó. Kértem, hogy vagy vádalkuval, vagy más módon ezeket a bűncselekményeket hozzuk felszínre, mert itt utalás van a Fortusra, a Mononra és még sok más kft.-re, az Energolra, amelyekkel a számlázások történnek, ugyanis ezeknél sem volt olaj, csak a papíruk azok.
Kérem szépen, azt mondták, hogy ezt az ügyet azért nem lehet élővé tenni, mert akkor a rendőrség presztízse tönkremenne, ugyanis az abban szereplő vallomás, amely azt támasztja alá, hogy Drobilics és Ferencsik és még nem tudom, kik voltak a társai, nem rablást követnek el, amikor elrabolják az érintettet, az ellenfelet, hanem egy önbíráskodást, mert valójában az ő papírukkal visszaélve követi el a bűncselekményt másik cég, akiket később elrabolnak. Ezt nem lehetett nyilvánosságra hozni, hanem inkább engedték - jó, bűnöző, nem bűnöző, de a bűnözőknek is van joguk - azt, hogy kérem szépen, Drobilicsék ellen rablás elkövetése miatt kerüljön vádemelési javaslatra az ügy a Pécsi Városi Bíróságra. Így is folyt le az eljárás, majd menetközben a bíróság kiderítette, hogy tényleg önbíráskodás volt és nem rablás.

Na de kérem szépen, ha egy rendőri vezetés így áll hozzá egy ügyhöz, hogy ártatlan embereket küld - nem ártatlan, de nem azért a bűncselekményért küldi - a bíróság elé, hogy rábizonyítsa az emberekre, amit elkövettek, hanem ami a rendőrség presztízsét éppen növeli, vagy nem növeli, akkor mit várunk az igazságszolgáltatástól?
A másik az, hogy miért ellensúlyoz a rendőrség, hogy a Góman György által tett vallomásban, a jegyzőkönyvben és egyéb dolgokban nem foglal állást, és nem indít eljárást a bűnözők ellen, hanem inkább beteszi az asztalfiókba, nehogy sérüljön a rendőrség tekintélye egy ilyen történeten keresztül. Kérdem: miért?

Természetesen ettől kezdve megint mi lettünk a rossz emberek, mi jelentjük fel a vizsgálatot a tábornoknál, mi jelentjük fel itt, mi jelentjük fel ott, tehát nem értünk egyet. Valójában nem volt érdeke a rendőrségnek a presztízsén kívül más. Csak a saját kis presztízsét dédelgeti. A másik: miért van az, kérem szépen, hogy közel három éve folyik ez a nyomozás, és még mindig nincsenek a végén? Nem is lesznek a végén, mert ennyi idő után elhalnak, tönkremennek - szóval egyszerűen nem is tudom megérteni, hogy mi történt.

Az van, hogy nekem az a véleményem, hogy a szervezett bűnözés nemcsak kopogtat az ajtón, hanem már régóta ott van, beépült az igazságszolgáltatásba, a rendőrségbe és más közhatalmakba is. Azt tudni kell, hogy ahol a pénz manapság, ott a hatalom. Ezt több élő példa is bebizonyítja az életben, hogy pénzzel sok mindent meg lehet oldani, pénzzel sok mindent el lehet intézni. Ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezzenek!

ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatót. A bizottság tagjait arra kérem, hogy a kérdéseiket tegyék fel.
TÓTH KÁROLY (MSZP): Nem lehetne öt perc szünetet tartani? Csak azért, hogy egy kis levegőt beengedjük ebbe a szűk terembe. (A bizottsági tagok egyetértőleg bólintanak.)

ELNÖK: Öt perc szünetet rendelek el.