SÁNDOR ISTVÁN nyugalmazott rendőr alezredes, a Központi Bűnüldözési Igazgatóság volt főnyomozója: A robbantásos ügyek során egy alkalommal az egyik ismerősöm, Pálocska János arra kért, hogy ha lenne egy pár percem, egyik este találkozzunk már valahol, mert van egy vagy német, vagy osztrák származású ismerőse, akit Kai Ralph Wolfnak hívnak. A bűnözői körökhöz kapcsolódva van egy személy, akit dr. Bódis Józsefnek hívnak, aki állítólagosan üzlettársa, és ezt a személyt fizikálisan és szellemileg is zsarolja és terrorizálja. Elmentem erre a bizonyos találkozóra, ugyanis tudtam Bódis Józsefről, hogy kicsoda. Bódis József korábban rendőr volt különböző beosztásokban, majd leszerelt, és civil pályára került. Azt is tudtam Bódis Józsefről, hogy az ORFK szervezett bűnözés elleni szolgálatánál tégla. Ismertem a kapcsolattartóját, ugyanis havonta egyszer vagy kétszer belibegett az ORFK épületébe látványosan, hogy lássák, hogy ott van, eltöltött egy-másfél órát, aztán elment. (Balogh László: Ez melyik évben volt?) Ez '96-97-ben volt. Bódis szerintem '94-től tégla volt.

Folytatom: amit Kai Ralph Wolf nekem elmondott, azért tűnt hihetőnek, mert Bódis úr tényleg azokra az emberekre hivatkozott, akiket én is ismerek és láttam a társaságával. Bódis többek között rendszeresen arra hivatkozott, hogy van neki a Tonhauser László ezredes nevű barátja, akivel elintézteti azt, hogy ha nem így, vagy nem úgy lesz, akkor kihajtják az országból, meg büntetőeljárás stb.
Én közöltem akkor ezzel a Ralph-val, hogy ha ez így van, akkor menjen el az ügyvédjével együtt a rendőrségre, és tegye meg a feljelentését Bódis úr ellen, mert itt egy emberrablásról van szó, többrendbeli zsarolásról és még ki tudja, miről. Elmondja nekem akkor ez a Ralph, hogy valójában az ügyvédje, aki akkor volt, nem szívesen foglalkozik Bódissal, mert őt is megfenyegette. Mondtam nekik: uraim, tőlem tanácsot kértek, én elmondtam a tanácsot, kész, a történetemet befejeztem.

Ezzel le is zárulna a dolog, csak miután nyomozunk az olajos és robbantásos ügyekben, azt látom, hogy Bódis úr nem bűnöző, hanem az Ügyészségi Nyomozó Hivatal egyik nyomozója lett. De hogyan ilyen hipp-hoppra? Mikor tudja, én is tudtam, más is tudta, hogy az olajos és egyéb alvilági körök mecénása, tehát abban a körben forog. Ha megnézik a dossziéját, akkor valószínűleg még az információk is azokból a körökből származnak. Ami szöget ütött a fejembe, hogy az ember hogy lehet egyszerre csak így ügyész, ügyészségi nyomozó olyan formában, hogy éppenséggel ahhoz a csoporthoz vagy részleghez kerül az ügyészségen, amely az olajos és a robbantásos ügyben feljelentett rendőrök ellen nyomoz.

Tetszik érteni az összefüggést? (Dr. Fazekas Sándor: Mikor lett az ügyészségi nyomozó hivatal nyomozója?) Nem tudnám megmondani, '96-ban vagy '97-ben, ezt önöknek könnyebb lesz kideríteni. Lényeg az, hogy már folytak a történetek, amikor ő a nyomozó hivatal nyomozója lett. Én akkor meg is jegyeztem Tonhauser úrnak, hogy Bódis ügyészségi nyomozó, a nyomozó hivatal ügyésze lett? Hát, azt mondja, igen. Nem az lepett meg, hogy az lett, hogy olyan körülmények között, amiben ő volt, hogy egyik percről a másikra átváltott ügyészségi nyomozónak. Én megkérdeztem, hogy most küldték vagy menekült a múltja elöl. Küldték vagy menekült a múltja elöl? Ugyanis több dolog alátámasztja azt, hogy valójában az ő megjelenése nem a becsület vagy az igazság oldalát szolgálta, hanem inkább az alvilág érdekeit.
Ezt azért merem mondani, mert '97-ben le van tartóztatva egy ember - vagy '98-ban, már nem tudom -, Nárai József László, más ügyben, akit Bódis úr arra próbál rávenni vádalkuval, hogy teljesen mindegy mit, csak mondjon valami terhelő vallomást ellenem, és akkor el fogják engedni abból az ügyből, amiben van. És mondja Nárai - ezt egy közvetítőn keresztül tudom -, hogy nem tud semmit mondani akkor sem, ha bármit ajánl neki. A beszélgetés befejeztével Bódis úr közli Náraival, hogy Radnai László szeretne vele beszélni és üdvözli. Az a Radnai László, aki a Conti Car-csoportnak a vezetője, és amely Radnai Lászlóra ez a Nárai József korábban terhelő vallomást tesz az ORFK-n, hogy Radnai megbízásából Szlovákiában járt, olajat rendel a Conti Car cégnek.

Itt még mindig nincs vége a történetnek. Ez év januárjától folyamatosan jönnek hozzánk küldöncök vagy futárok - nevezzük, aminek akarjuk - Radnai Lászlótól, hogy szeretnének velem leülni tárgyalni. Én visszaüzentem, hogy nincs miről tárgyalnunk, mert tényleg úgy gondoltam, hogy nincs miről. Hibáztam. Majd ez év augusztusában lent vagyok a családommal a Balatonon egy hét végén, ahol nem tudok elkerülni egy találkozót Ferencsik Attilával, aki az Energol Rt. egyik igazgatója, az úgynevezett nagy olajtársaságok egyik vezetője. A találkozót Ferencsik kezdeményezte, Pálocska János nyaralójában került rá sor, ahol éppen a hétvégémet töltöttem és főztem. Ferencsik vagy augusztus 12-én vagy 13-án -nem tudom, vagy szombat vagy vasárnap volt, nem emlékszem az időre - megjelenik, és körülbelül háromórás tárgyalást folytattunk, ahol jelen volt Pálocska, jelen voltam én, valamint a család többi tagja, akik ott mozogtak körülöttem.
A találkozó lényege, szó szerint mondom, ezt mondja nekem Ferencsik: Fater, örülök, hogy fogadtál, és hogy le tudunk ülni. Te ebben az egész történetben egy áldozat vagy, ezt nálunk is mindenki tudja. Nem akarjuk tovább fokozni a helyzetet, nem akarunk neked rosszat. Üljünk le, kössünk kompromisszumot. Mondom: miről beszélsz, Laci, milyen kompromisszumot kellene nekünk kötni? Azt mondja, ők úgy tartják, tartották és most is úgy tartják, hogy az olajügyek elindítója Tonhauser és én voltam. Valójában Tonhausert célozták meg a pályán, hogy őt meg kell semmisíteni, merthogy ő tette őket tönkre, de mivel hozzá. nem tudnak hozzáférni, ezért én mint az első számú embere, célpont lehetek, és elkezdtek engem a sajtóban, az ügyészségen, jobbra-balra torpedózni, feljelenteni. De azt is elmondja, hogy az eddigi akciójuk nem járt eredménnyel, mert nem érték el azt az eredményt, amire vártak, ezért jobb lenne a béke, én ne sajtózzak, ne tépjem a sebeket a Conti Carral, Energollal szemben, ők meg elintézik azt, hogy ami mocskot eddig összehordtak ellenem a nyomozó hivatalnál vagy bárhol, azt egy tollvonással lerendezik. De ezt nemcsak ő mondja, hanem Radnai minden egyes alkalommal kitételnek teszi, üljünk le tárgyalni, és egy tollvonással mindenféle eljárást megszüntetnek ellenem. Mondom neki, Attila, ez nem így működik, ártatlanul nem lehet embereket bíróság elé állítani, becsukni. Most már látom, hogy igen. Mire elmondja Attila, hogy kérem szépen, a nyomozó hivatal ügyésze, az a kis vörös szemüveges - nem tudta mondani a nevét, én mondom, a Túri - maga mondta, hogy nem számít, hogy hány hamis tanút hozunk, sok lúd disznót győz alapon úgysem tudok ellenük semmit lépni, és ebben az országban az utolsó tíz évben még nem vontak felelősségre hamis tanúzásért senkit. Ezt mondja az Attila, akit majd az eljárás során fogok is kérni meghallgatni.

Kérem szépen. A lényege, hogy azt is elmondta ez az Attila: a nyomozó hivatal Radnai László kezében, illetve zsebében van. Egy percig sem kétlem azok után, ami velem történik most. Mert kérem szépen, én soha nem követtem el semmilyen bűncselekményt, én olyan ártatlanul ülök börtönben most, mint önök közül bárki ülhetne ilyen feltételek mellett, mert fognak 3-4 embert, aki vallomást tesz, nem baj, ha nem igaz, de vallomást tesz és lecsavarnak, lecsuknak 28 év rendőri szolgálat után. Mi ez kérem szépen, ha nem a maffia teljes beépülése az igazságszolgáltatásba? Már nem sértegetik, kóstolgatják; irányítják az ügyészséget, meg hadd ne soroljam még kiket.
Sorolnám tovább. A Bódis úrnak Pálocska úrral is vitája van, tehát egymás között egy harag és cirkusz alakul ki, mert védelmére kelt Kai Ralph Wolfnak.

SÁNDOR ISTVÁN nyugalmazott rendőr alezredes, a Központi Bűnüldözési Igazgatóság volt főnyomozója: Ezért vagyok lecsukva ártatlanul, mert le van titkosítva az ügyem. Mitől titkos az ügyem? A nyomozás, ami ellenem folyik, titkos. Titkos, csak nem tudom, miért. Kérem, én egy koholt vádak alapján összehozott koncepciós per áldozata vagyok, és ezáltal lehet bebizonyítani legjobban azt, hogy az államigazgatás, az ügyészség és az alvilág egy tányérból eszik, és nem az ügyészség irányít, hanem az alvilág prominens személyei, amit alátámaszt Ferencsik Attila, és hadd ne soroljam még tovább... Akkor nincs miről beszélni.

ELNÖK: Zárt ülésről van szó, kérem, folytassa.

SÁNDOR ISTVÁN nyugalmazott rendőr alezredes, a Központi Bűnüldözési Igazgatóság volt főnyomozója: A jelen példa az én esetem, kérem, én olyan ártatlanul ülök, mint bármelyikük ott ülhetne, ahol én vagyok, mert semmit nem követtem el. Semmit a világon! Semmit!
Kérem szépen. Bódis úrral megvan Pálocskának a cirkusza, majd Pálocskát a rendvédelmi szervek védelmi szolgálatától Nagy Géza rendőr őrnagy és Adorján György rendőr alezredes nyílt rendőri intézkedés alá vonja, olyan intézkedések alá, hogy utcán szétszedik az autóját, kikapják, megfektetik, munkáját akadályozzák, vámőrség, különböző APEH-ellenőrök, mindenféle, amivel tudják molesztálni vagy zaklatni. De ez annyira nyilvános, hogy az embert lehetetlenné teszik. Majd úgy tűnt fel Pálocska, hogy feljelenti Adorján Györgyöt és Nagy Géza rendőr őrnagyokat hivatali visszaélésért, több fórumnál följelentette, végül a nyomozó hivatalhoz kerül az ügy, a feljelentés, ahol nem más, mint dr. Bódis József vizsgálja ezt az ügyet információim szerint, akinek haragos viszonya van Kai Ralph Wolf miatt Pálocskával. Tehát egyértelmű, hogy mi az ügy kimenetele egy ilyen esetben. Ez a Pálocska az, aki az alvilág vezérének, vagy a szervezett bűnözői körök egyik fővezérének van kikiáltva a nyomozó hivatal által, az az ember, aki egy jelentéktelen figura, mert sem fizikailag, kiállásilag és körülményeinek megfelelően sem lehet egy alvilági egyéniség, mert nem az, hanem két olyan hátalommal felruházott embernek az ellensége, aki belőle alvilági vezért gyártott. Alvilági vezért gyártott.