A héten a városvezetés elé került a főpolgármesteri hivatal revizorainak a társulásnál végzett vizsgálati jelentése. Ebből, illetve a hivatal jogi ügyosztálya vezetőjének a jelentéshez fűzött észrevételéből kiderül, hogy semmis a társulási szerződés.

Az 1994-ben elfogadott társulási szerződést ugyanis egy 1997-es törvény alapján 1998 áprilisáig módosítani kellett volna. A Fővárosi Közgyűlés az előírt határideig határozatban módosította az alapszerződést, az V. kerületi képviselő-testület azonban ezt máig sem tette meg.

A kerület mulasztásos törvénysértése miatt a szakértők szerint érvénytelen a szerződés, s ezért a társulás eddig hozott döntései sem lehetnek jogszerűek.

Érvénytelenek a társaság határozatai azért is, mivel az V. kerület mind ez idáig nem fizette be tagsági díját.

A szerződés szerint nincs szavazati joga annak, aki díjhátralékos. Emiatt pedig érvénytelen minden olyan határozat, amelynek meghozatalában a szavazati joggal nem rendelkező V. kerület is részt vett.

A revizorok megállapították azt is, hogy az operatív gazdálkodás során esetenként - például az üzemanyagnormával kapcsolatban - figyelmen kívül hagyták a jogszabályi előírásokat.

Több példát találtak arra, hogy a társulás a saját, helytálló szabályozásával ellentétes gyakorlatot folytatott. Az ellenőrzés több területen állapított meg hiányosságokat, amelyek közül súlyosnak értékelhető például a társulás eredményének felosztási gyakorlata.

Tiba Zsolt főjegyző a napokban megküldte az V. kerületi jegyzőnek a hiányosságok megszüntetésére összeállított intézkedési tervet, s kérte a kerület hatékony közreműködését a visszásságok megszüntetése érdekében.

(MTI)