Polt Péter legfőbb ügyész az olajügyeket vizsgáló parlamenti bizottság hétfői ülésén visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az ügyészség korlátozni próbálja a testület munkáját. A legfőbb ügyész meghallgatásán több ellenzéki képviselő és Pallag László, a bizottság kisgazda elnöke is kifogással illette az ügyészség hozzáállását a vizsgálóbizottság tevékenységéhez.

Pallag László, az olajbizottság kisgazda elnöke az ülés elején jelezte: még a hétfői napon átadja a bizottság tagjainak az általa készített jelentéstervezet vázlatát. Pallag László azt is jelezte, hogy Kövér László volt nemzetbiztonsági miniszter hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ülésen.

Kóródi Mária (SZDSZ) bírálta, hogy a Legfőbb Ügyészség nem teljesítette maradéktalanul a vizsgálóbizottság kérését az olajjal foglalkozó cégek tulajdonosi összetételét rögzítő úgynevezett "olajtérkép" vonatkozásában, amelyet hiányosnak vélt a képviselő. Kóródi Mária ettől függetlenül is kritikusnak nevezte az ügyészség és a bizottság kapcsolatát. Szerinte a hivatal akkor sem járt el korrekt ódon, amikor arról volt szó, hogy nyilvánosságra hozható-e Sándor István volt rendőrtiszt bizottság előtt tett vallomása.

Ehhez csatlakozott Tóth Károly (MSZP), aki úgy vélte, hogy a legfőbb ügyész által átadott "olajtérkép" nem segíti a bizottság céljait. A képviselő olyan dokumentációt hiányolt, amelyből egyebek mellett kiderül, hogy milyen összefüggés áll fenn az eljárás alá vont olajcégek, illetve a nagy állami vállalatok és szervezetek beszállítóinak tulajdonosi összetétele között. Képviselőtársa

Juhász Ferenc (MSZP) kritikával illette, hogy a testület csak október 30-án kapta meg az "olajtérképet", holott a parlamenti döntés értelmében a testületnek november 30-áig be kell fejeznie működését. Ugyanezt a véleményt fejtette ki Pallag László is, aki szerint az általa vezetett bizottságot egy lépéssel a cél előtt akadályozták munkájában.

Polt Péter ezzel szemben azt állította: az említett "olajtérkép" elkészítése előtt konzultáltak Majtényi László adatvédelmi biztossal, s az ő instrukciói alapján készítették el a két CD-t. A legfőbb ügyész szerint a dokumentum részletesen számolt be az olajcégek tulajdonosi összetételéről, és rögzíti a számlavezető pénzintézeteket, valamint a könyvvizsgálókat is. Elmondta: a könyvelőkre és az adótanácsadókra vonatkozó információkérésnek nem tudtak eleget tenni, mivel az adatvédelmi biztos álláspontja szerint ezeknek az adatoknak az összegyűjtése és átadása az adatvédelmi törvény súlyos megsértését jelentette volna.

A Tóth Károly által hiányolt, összefüggéseket bemutató dokumentációról szólva a legfőbb ügyész elmondta: ezek egyszerű számítógépes programok segítségével elkészíthetők, amire hivatalának nincs jogosultsága, a bizottságnak viszont lehetősége nyílik erre. A szocialista képviselő szerint, ha az ügyészség előbb tájékoztatja a bizottságot az adatvédelmi aggályokról, akkor a testület javaslatot nyújthatott volna be az adatvédelmi törvény módosítására, a kért információk megismerése érdekében. Információi szerint a bizottság az Igazságügyi Minisztériumtól is kérheti egyes adatok összehasonlítását.

Az adatgyűjtés elhúzódásáról szólva Polt Péter arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a cégek általános jellemzőit tartalmazó CD-t hamar össze tudták állítani, mivel ezek az adatok megtalálhatóak az Igazságügyi Minisztérium céginformációs rendszerében. A kiegészítő adatok összeszedését ugyanakkor manuálisan, a megyei cégbíróságokon kellett végrehajtani.

Sándor István vallomása kapcsán Polt Péter elmondta: a meghallgatáson jelen volt a Legfőbb Ügyészség képviselője, aki véleményt nyilvánított arra nézve, hogy milyen körülmények esetén hozható nyilvánosságra a vallomás. A bizottsági meghallgatás után a Legfőbb Ügyészség is kihallgatta a volt rendőrtisztet, aki konkrét bűncselekményekről tett említést. A legfőbb ügyész tájékoztatása szerint a Sándor István által elmondottakat vizsgálat céljából a Fővárosi Főügyészségnek, valamint az egyik vidéki nyomozó hivatalnak adták át.

A bizottság több kormánypárti tagja az ellenzéki kritikákkal szemben alaposnak és korrektnek tartotta a legfőbb ügyész segítségét.

(MTI)

Korábban:

(2000.11.14.)