A kormánypárti képviselők véget vetnének a titkolózásnak: módosító javaslatuk szerint minden képviselőnek évente egyszer nyilatkoznia kellene vagyonáról. A dokumentum teljesen nyilvános lenne. A törvénymódosítás elfogadásához a képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

A Répássy Róbert (Fidesz), Horváth Balázs (MDF) és Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) képviselők által jegyzett indítvány az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a vagyonnyilatkozatra vonatkozó részt módosítaná. Az indítvány szerint minden parlamenti képviselőnek nyilvános vagyonnyilatkozatot kellene tennie. A honatyának ezt képviselővé választásakor, majd minden év január 1-jén és képviselői munkájának befejezésekor kellene megtennie. Ez választási ciklusonként 5 alkalmat jelent A képviselőnek számot kellene adni vagyonnyilatkozatában minden vagyonáról és jövedelméről. A javaslat egyik legfontosabb pontja, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatának ellenőrzését bárki - tehát nemcsak képviselő - kezdeményezheti az Országgyűlés elnökénél. Az ellenőrzést a parlament mentelmi bizottsága végzi el. A bizottság felhívására a képviselő köteles a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyoni viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat bejelenteni. A részletes vizsgálatok miatt a képviselőnek még a bankszámlaszámát is meg kellene adnia. Az adatvédelmi aggályok miatt ezeket az információkat csak a mentelmi bizottság tagjai ismerhetik. Az ellenőrzés nyilvános, eredményéről a vizsgálóbizottság elnöke tájékoztatja az országgyűlés elnökét. A házelnök pedig a részletes vizsgálatot kérő állampolgárral közli a vizsgálat eredményét.

Az indítványt benyújtó kormánypárti képviselők elmondták, hogy így folyamatosan ellenőrizhető lenne a képviselők vagyoni helyzetének változása. A vagyonnyilatkozatra vonatkozó kérdőív a törvény mellékletét képezi. Ez a formula lényegében, a korábbi úgynevezett titkos vagyonnyilatkozat adattartalmát veszi át, kibővítve a jövedelemre vonatkozó pontosító adatokkal.

A képviselőknek és a velük egy háztartásban élő feleségüknek, gyermekeiknek is számot kell adniuk vagyonukról és jövedelmükről. Számot kell adni vagyontárgyaikról, ingatlanjaikról - akkor is, ha csak egy részét birtokolják ezeknek -, nagy értékű ingóságaikról (gépkocsi, bármiféle vízi vagy légi jármű), a birtokukban lévő védett műalkotásokról vagy műtárgyakról - szobrokról, festményekről -, ezeknek az értékéről.

A nyilatkozatban szerepelnie kell minden olyan ingóságnak, amelynek értéke meghaladja a képviselői alapilletmény hatszorosát. Az értékpapírban elhelyezett megtakarításaikat vagy egyéb befektetéseiket - legyen az részvény, kötvény vagy nagy értékű biztosítás - is fel kell tüntetni. Be kell vallani a készpénzt is, ha az meghaladja a fent említett értékhatárt. A képviselőnek be kell vallania a pénzintézeti és a köztartozást, de még a magánszemélynek való tartozását is.

A kormánypárt képviselők módosító javaslata kiegészült egy úgynevezett jövedelemnyilatkozattal is. Az elképzelés szerint a képviselőnek számot kellene adnia minden a képviselői tiszteletdíján kívüli adóköteles jövedelmekről. A javaslat értelmében nyilatkozni kellene a gazdasági társaságokban lévő érdekeltségekről és tisztségekről is. Így könnyebben lehetne követni a különböző lobbitevékenységet, esetleges korrupciót. Be kell vallani a különböző ajándékokat is és ezekről pontos kimutatást kell vezetni.

A javaslat legnagyobb hiányossága, hogy nincs jogkövetkezménye, ha a képviselő nem valós adatokat közöl vagyonnyilatkozatában. Répássy Róbert (Fidesz) elmondta: csupán a nyilvánosság erejében bíznak, és abban, hogy az ilyen képviselőt nem választják meg újra a polgárok. Arra kérdésre, hogy mi történik abban az esetben, ha egy ilyen képviselő a párt országos listáján jut be a parlamentbe, a kormánypárti képviselők nem tudtak érdemben válaszolni.

Répássy Róbert elmondta, mivel a képviselők jogállásáról szóló törvény módosításához kétharmados többség kell, így számítanak az ellenzéki képviselők támogatására is. Répássy Róbert szerint a javaslatot a Ház valószínűleg kivételes eljárásban fogja tárgyalni, így akár még a téli szünet előtt elfogadhatja a plénum. A törvénymódosítás a kihirdetése napján lép hatályba, a képviselőknek pedig az ezt követő 30 napon belül kell megtenniük első vagyonnyilatkozatukat.

Répássy kijelentette: a Fidesz támogatja Torgyán József kisgazda pártelnök javaslatát, amely a képviselők vagyoni helyzetével foglalkozó vizsgálóbizottság felállítását indítványozza.
A két bizottság - a Torgyán-féle és a mentelmi - tevékenysége nem üti egymást, mivel Torgyán József javaslata a múltra vonatkozik, a koalíciós módosító indítvány pedig a jövőre.

Németh Szilárd