A parlament ügyrendi bizottsága csütörtöki ülésén általános vitára alkalmasnak találta Torgyán József kisgazda pártelnök, földművelésügyi miniszternek az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság felállítására vonatkozó indítványát. A javaslathoz csatolták a honatyák egyötödének aláírását. A vitában elhangzott, hogy sem az MSZP, sem az SZDSZ nem ért egyet az előterjesztéssel.

A mentelmi bizottság hétfőn 7:5 arányban ugyancsak általános vitára alkalmasnak találták a javaslatot.

Tóth András (MSZP) közölte: frakciója nem támogatja a vizsgálóbizottság felállítását, mert a kérdés vizsgálatára rendelkezésre áll egy állandó parlamenti testület, a mentelmi bizottság. Szerinte nemcsak felesleges, de házszabályellenes is a javaslat, mert annak értelmében a vizsgálóbizottság betekinthetne a vagyonnyilatkozatok zárt részébe, míg a dokumentumokat kezelő állandó bizottságnak jelenleg ez nincs megengedve.

Az SZDSZ-es Kóródi Mária szerint politikailag káros üzenet lenne egy ilyen testület felállítása, hiszen jelenleg nem az összes, csak egy képviselő, Torgyán József ügyében fogalmazódott meg gyanú.

A Fidesz szerint minden javaslatot támogatni kell, ami ilyesfajta gyanút tisztáz. Salamon László (Fidesz) bizottsági elnök úgy vélte, a közvélemény nem osztja Kóródi Mária aggodalmait.

A javaslat szerint a vizsgálatot az alábbi sorrendben kell elvégezni: miniszterelnök, miniszterek, politikai államtitkárok, az Országgyűlés elnöke, majd alelnökei, az országgyűlési képviselőcsoport vezetője, majd annak helyettesei, az országgyűlési bizottságok elnöke, majd alelnökei, az országgyűlési képviselettel rendelkező pártok elnökei. "A bizottság megalakulását követően az érintett képviselők 15 napon belül ismét teljes körű vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni" - áll a javaslatban. A vizsgálat elvégzésére 180 nap állna rendelkezésre, majd az eredményt nyilvánosságra kell hozni.

A testület hat igen, hat nem szavazat és egy tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba azt az szocialista - Keller László és Veres János által jegyzett - javaslatot a Házszabály módosítására, amely lehetővé tenné, hogy a Ház mentelmi bizottsága betekinthessen a képviselők vagyonnyilatkozatának zárt részébe. Az elutasító határozat úgy született, hogy a kisgazda Pallag László a maga nevében igennel voksolt, míg az általa helyettesített Pancza István (FKgP) nevében tartózkodott.

Tárgysorozatba vette a bizottság - 7 igen és 6 nem szavazattal - az MSZP-s, az SZDSZ-es és a kisgazda tagok támogatásával Tóth Károly (MSZP) indítványát, amely az úgynevezett olajbizottság munkájának meghosszabbítását kezdeményezi.

(MTI)

Korábban:

(2000.11.21.)