Dávid Ibolya, az MDF pártelnöke, igazságügyi miniszter eljuttatta az [origo]-hoz saját és férje vagyonnyilatkozatának szövegét. Az alábbiakban az eddig titkos vagyonnyilatkozat tartalmát közöljük.

Dávid Ibolya (MDF) az 1998-as vagyonnyilatkozata szerint egy 1987-ben vásárolt, körülbelül 90 négyzetméter alapterületű lakás felével és Zamárdifelsőn egy, a szülei által 1974-75 körül vásárolt és a szülők holtig tartó haszonélvezetével terhelt, kb. 90 négyzetméter alapterületű üdülő egyharmadával rendelkezik. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épülettulajdona vagy termőföldtulajdona nincs.
Sem gépjármű; sem védett műalkotás, védett gyűjtemény; sem egyéb, a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság; sem értékpapírban, sem takarékbetétkönyvben elhelyezett megtakarítás; sem a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz vagy pénzintézeti számlakövetelés illetve szerződés alapján fennálló pénzkövetelés; sem más, jelentősebb értékű vagyontárgy tulajdonlása nem szerepel a dokumentumban.
Tartozása sem pénzintézettel, sem magánszeméllyel szemben nem áll fenn.
Gazdasági társaságban sem tisztsége, sem érdekeltsége nincs.

Dávid Ibolya férje, Dr. Barbalics Miklós birtokolja a Tamásiban lévő 90 négyzetméter alapterületű lakás másik felét. Ezen kívül tulajdonában van szülei holtig tartó haszonélvezetével terhelt, 48 négyzetméter alapterületű lakás fele. Üdülőtulajdona és üdülőtelek-tulajdona nincs, viszont rendelkezik egy 1992-ben vásárolt közjegyzői irodával Tamásiban. Termőföldtulajdona nincs. Barbalics Miklósnak az 1998-as vagyonnyilatkozatában szerepel egy 1996-ban vásárolt Suzuki, azonban ezt a gépkocsit időközben eladta. Jelenleg egy Volkswagen Euro márkájú gépkocsi van a tulajdonában.
Egyéb, darabonként vagy készletenként a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingósága, értékpapírban vagy takarékbetétben elhelyezett megtakarítása, a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénze vagy számlakövetelése, illetve más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelése, jelentősebb értékű vagyontárgya nincs.
A dokumentumban szerepel még egy, pénzintézettel szemben 1992 óta fennálló tartozás kb. 1,5 millió forint értékben. Ezt a tartozást azonban időközben kiegyenlítette.

Dávid Ibolya gyermekei - Barbalics Berta és Barbalics Miklós - semmilyen vagyonnal nem rendelkeznek.

Dávid Ibolya eljuttatta az [origo]-hoz az összeférhetetlenségre vonatkozó adatait az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi törvény 18. § értelmében. Eszerint munkaviszonya, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonya; önálló vállalkozása; gazdasági társaságban, szövetkezetben, közhasznű társaságban fennálló részesedése; gazdasági társaságban, szövetkezetben, közhasznú társaságban vezető tisztségviselői megbízatása, felügyelő bizottsági tagsága; alapítványa; alapítvány kezelői testületében fennálló tagsági viszonya, továbbá ennek legfelsőbb, vagy ügyintéző és képviseleti szervében viselt tisztség; társadalmi szervezetben, hazai és nemzetközi szervezetben fennálló tagsági viszonya, továbbá ezek legfelsőbb, valamint ügyintéző és képviseleti szervében viselt tisztsége; köztestületben fennálló tagsága, valamint ennek legfelsőbb, illetve ügyintéző és képviseleti szervében viselt tisztsége; mindezeken túlmenően rendszeres, illetve az egyhavi képviselői tiszteletdíjat meghaladómértékű eseti, vagy évente többszöri jövedelemmel járó tevékenysége, szerződéses jogviszonya; a fenti tevékenységekből származó jövedelme nincs.

Ajánló: