A magyar társadalmi életben a gazdasági átalakulás, a társadalmi rétegek anyagi viszonyaiban bekövetkezett változások hatására kialakult az öntisztulás igénye. Az egyes emberek azonban ezt csak a számukra hallomásból ismert, a maguk részéről mindig úgynevezett nagy ügynek tekintett és nem a saját működési körükben képzelik el, viszont a gazdaság egészére vonatkozóan ennek szükséglete 1999. év végére tapintható volt. A mai napig ez az átlátási, tisztulási kényszer csak mindig másra és nem a saját gazdasági-anyagi kapcsolataira jellemző.

Az ország egyes részein, különösen a gazdaságilag is elmaradottabb dél-magyarországi térségben az elmúlt évek nagy társadalmi-gazdasági változásai, a szomszédban kialakult háborús helyzet bizonytalanságai miatt a gazdasági ellentétek kiugróvá váltak, ugyanakkor az egzisztenciális és megélhetési feszültségek hozták felszínre, hogy valamilyen választ várnak problémáik rendezésére.

A konkrét kiváltó ok a Békés megyei rendőrhalálok, és egyes rendőri nyomozók nyilvánosságra lépése az általuk tapasztalt esetek közvélemény általi megismertetésére.
Annak megállapítása, hogy ez a helyzetfeltáró igény miért 1999. végére érett meg olyan formában, hogy parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre a helyzet tisztázására, miközben a megállapításoknak a gazdasági ellenőrzések, és a bűncselekmények elévülési ideje miatt snkérési hatása korlátos lehet, egyéb következtetések levonására ad lehetőséget.
Ennek megítéléséhez szükséges a magyar gazdasági átalakulás tizenkét évét röviden felidézni, a konkrét vizsgálati kör szempontjából ismertetni.