A Bizottság elsőrendű fontosságúnak tekintette mindvégig az olajügyletekben résztvevő cégek tulajdonosainak, a tulajdonosi vagyonnak, a cégeket szolgáló jogászkörnek a felderítését és annak keresését, hogy ebben a körben milyen személyi összefonódások alakultak ki, és hogy ezeknek a személyeknek az adminisztrációhoz és a politikai elithez milyen kapcsolatrendszere jött létre.

A Bizottság nem kis munkával létrehozta az ehhez szükséges adatvédelmi szempontból szükséges dolgozóhelyiségeket, a munkához szükséges számítógépes hátteret és a munkához szükséges szakértői kört. Mivel időközben az ügyészség - akinek képviselője a bizottság nyílt és zárt üléseinek állandó résztvevője volt - jelezte, hogy maga is szükségesnek tartja ennek a feladatnak a megoldását és elkezdett vele foglalkozni. A Bizottság ekkor kérte a legfőbb ügyészt a munka elvégzésére, és az elvégzett munka eredményeinek a Bizottság számára való átadására, melyet az ügyészség elvállalt. A Bizottságban ezért tovább nem foglalkoztak az "olajtérkép" készítésével, várva az ügyészség anyagára. Az ügyészségi munka azonban elhúzódott, s bár a Bizottság minden ülésen sürgette az anyag átadását, az ügyészség mindig csak egy későbbi, általában egyhetes terminust jelölt meg az átadás időpontjául. Mintegy kéthónapos halogatás után, a Bizottság végső felszólításának engedve, október 30-án adott át az ügyészség két CD adathordozón tárolt anyagot mondván, hogy ezzel teljesítette feladatát. Az ügyészség által átadott anyagok azonban nem tartalmazták azokat az adatokat, melyeket a Bizottság kért: egyáltalán nem tartalmazták a tulajdonosi kört, ami a feladat abszolút lényeges eleme volt. A megadott adathalmaz a nyilvános cégnyilvántartás lemásolt anyagait tartalmazta keresésre alkalmatlan formában, úgy hogy a kereskedelemben kapható cégnyilvántartási adatok kereshetőséget is magában foglaló minőségét tekintve lényegesen jobbak az ügyészség anyagánál. Az adattár egy másik része a megyei ügyészségek által összegyűjtött anyagokat tartalmazta, melyben a bejegyzést végző jogi képviselő és a cég bankja illetve bankszámlaszáma adott, természetesen a tulajdonosok és ügyvezetők megadása itt is hiányzik.

Az ügyészség anyaga a Bizottság számára használhatatlan, ugyanakkor az ügyészségnek az anyag átadására vonatkozó időhúzása végül is lehetetlenné tette, hogy a Bizottság az "olajtérképet" terveinek megfelelően saját erőből és hatáskörében készítse el.

Az olajtérképet a Bizottság mintegy négy hónapos határidővel képes a bizottsági céloknak megfelelően elkészíteni, s csak ennek birtokában tud a Parlament által feltett kérdésekre a valóságnak megfelelő és a társadalom jogos igényét kielégítő választ adni.