Az olajügyekkel kapcsolatos esetleges korrupció és a szervezett bűnözéssel való összefonódás lehetőségének gazdasági feltárása keretében a bizottságnak a következő kérdésekre kellett választ adni ahhoz, hogy következtetéseket vonhasson le és a gazdasági törvényszerűségekre választ adhasson:
- milyen gazdasági-társadalmi hatások-feszültségek érlelődtek meg és bontakoztak ki 1999. év végére, hogy ilyen bizottság létrehozására sor került,
- a társadalmi feszültség vagy a gazdasági rend, a megtisztulás iránti tömeges igény hozta felszínre a vizsgálat elindításának szükségességét,
- az elmúlt időszakra vonatkozó megállapítások gazdasági következményeiből lehet-e és a bizottságnak feladata-e, kell-e a felelősségre vonást is lehetővé tevő a büntetőjogba átnyúló megállapításokat tenni,
- a gazdasági életet a törvényi háttért meghatározók oldaláról kell-e és meg lehet-e változtatni ahhoz, hogy érdemi előrelépés történjen.

Ezen kérdések megválaszolásához át kellett tekinteni a magyarországi gazdasági átalakulás 1989-2000. közötti időszakának jogi kereteit és azok változását, ezeknek a gazdálkodó szervezetek működésére, fejlődésére gyakorolt hatását. A probléma megválaszolása szempontjából a legfontosabbak a vám- és az adó-jogszabályok az olajforgalmazók, az olajfelhasználók körében. Ezen jogi háttér mennyiben biztosította, segítette vagy akadályozta a szabályozott piac működését, vagy éppenséggel lehetővé tette a kiskapuk, a működési hiányosságok, a jogsértések kialakulását, ezzel lényeges vagyoni elemeknek, mértékeknek az átlátható körből való kikerülését.