Az olajüzletek kialakulásában a kormányzat gazdasági és szociálpolitikai intézkedései, a jogi szabályozásban megmutatkozó összhang hiánya, a bűnüldöző szervek többszöri átszervezésével kapcsolatosan kialakuló átmeneti működési zavarok, valamint ezen szervezetek szakmai állományának drasztikus leépülése, a különböző országos hatáskörű szervek és a rendeletalkotó főhatóságok közötti koordináció nem megfelelő volta egyaránt szerepet játszott.