A szakértők a bizottság kérésére szerdára teljesen átdolgozták a bizottság jelentéstervezetét. Az új verzióról a képviselők - Balogh László MDF-es politikus javaslatára - szinte oldalanként szavaztak. A képviselők számos módosítást kértek, így a szakértők az éjszaka folyamán elkészítik a harmadik verziót is, amit a bizottságnak csütörtökön el kell fogadnia ahhoz, hogy leadhassa jelentését. Az alkotmányügyi bizottság szerdán szavazott az olajbizottság mandátumának meghosszabbításáról szóló határozati javaslatról, és nem találták azt általános vitára alkalmasnak. A bizottságnak így véglegesen be kell fejeznie munkáját.

Pallag László, az olajbizottság kisgazda elnöke szerdán délelőtt megjelent az alkotmányügyi bizottság előtt, ahol előterjesztette a bizottság határozati javaslatát, melyben 2001. március 31-ig kérték mandátumuk meghosszabbítását. Pallag azzal indokolta a kérést, hogy nem volt idő a zöld számra érkező hívások feldolgozására, a meghallgatások befejezésére és értékelésére, a kapott dokumentumok feldolgozására, valamint az olajügyekkel kapcsolatos pénzügyi vizsgálatok lebonyolítására.
Az alkotmányügyi bizottság 11 igen, 11 nem és 8 tartózkodás mellett nem tartotta általános vitára alkalmasnak a javaslatot, így az olajbizottságnak november 30-án be kell fejeznie munkáját.

Az olajbizottság szakértői szerda délre készültek el a jelentéstervezet második verziójával. Az első tervezetet ugyanis eredeti formájában egyik képviselő sem tartotta elfogadhatónak. A bizottság kétórás olvasási szünettel kezdte munkáját, majd megvitatták a második tervezetet. Az új, még hosszabb verzió jelentősen eltért az elsőtől. Kimaradtak a korábbi politikai megállapítások, a szakértők egyedül a tényekre szorítkoztak.
A bizottság munkamódszerének és az olajügyek történeti hátterének vázolása után felsorolták a bekért dokumentumokat, a meghallgatott személyeket. Ezután következtek a bizottság megállapításai és következtetései. Külön mellékletben pedig a meghallgatott személyek főbb megállapításait gyűjtötték ki.

Tóth Károly - aki az első verzió teljes elvetését és új jelentéstervezet írását szorgalmazta - és Juhász Ferenc szocialista képviselők maximálisan elégedettek voltak az új tervezettel. "Néhány stilisztikai hibától eltekintve ez a tervezet olyan, amilyennek kértük. Juhász Ferenc és én készek vagyunk vita nélkül elfogadni" - mondta Tóth.

Több képviselő azonban jelezte, hogy a zártkörű meghallgatásokról és az átvizsgált titkos dokumentumok tartalmáról is utalásszerű említést kellene tenni a jelentésben. Néhányan további módosításokat is akartak eszközölni, ezért Balogh László azt javasolta: oldalanként szavazzanak a több mint 100 oldalas tervezet elfogadásáról. A képviselők ezt 7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadták.

A politikusok a legtöbbször csak egy-egy szót, kifejezést nem találtak elég szakszerűnek vagy pontosnak. Ritkább esetben egy-egy bekezdés kihagyásáról döntöttek. Gyakran hiányolták viszont a forrásmegjelölést, hogy kinek az állítása alapján mondanak ki valamit a jelentésben. A nehézkes, késő estig elhúzódó vita végére már csak öt képviselő - Pallag László (FKgP), Juhász Ferenc (MSZP), Fazekas Sándor (Fidesz), Balogh László (MDF) és Lentner Csaba (MIÉP) - maradt. A vita ekkor először Fazekas, Lentner, és Balogh vitájává redukálódott, majd Lentner is kiszállt, végül pedig egyedül Fazekas kifogásait hallgatták az ott maradók, akik hosszas jogi és gazdasági vitát folytatott a bizottság gazdasági szakértőjével.

Fazekas elsősorban a vámeljárásról, a halasztott vámfizetésről és a jelentésben a bizottság megállapításaiként szereplő gazdasági összefüggésekkel kapcsolatos részekben talált kifogásolnivalót. A hosszadalmas vitát végül az elnökletet átvevő Juhász zárta le azzal, hogy a szakértők csak a tényekre szorítkozzanak a kifogásolt részek tekintetében, a kommentárokat és megállapításokat vegyék ki, és ebben a formában csütörtökön tárgyalják újra a tervezetet.

A szakértők így az éjszaka folyamán elkészítik a jelentéstervezet harmadik változatát, amelyet a bizottság csütörtök délután 1 órától vitat meg. Pallag László eredetileg csütörtök délután fél 5-re akarta kitűzni a végső határidőt a jelentés leadására, de több kormánypárti képviselő ezt kifogásolta, mondván: a november 30-ai határidő éjfélkor jár le. Csütörtökön így újabb hosszadalmas vita várható a jelentéstervezetről.

Kapcsándi Dóra

Ajánló:

Korábban:

(2000. november 28.)