Alkotmányos és törvényi alapelveknek is ellentmondó jogszabály készült a Belügyminisztériumban. A tárca vezetője már aláírta a tervezetet, amely a jelenleg érvényes 48/1997-es közlekedési igazgatási rendeletet váltaná fel. A Népszava úgy tudja, az érintett közlekedési hatóságok csaknem fél éve nem látták, az azóta jelentősen megváltozott tervezetet. Így fordulhatott elő, hogy a szaktárcánál készült irat alapvető közlekedési jogszabályok előírásait sérti, s sok helyen komoly hiányosságokat tartalmaz.

Idejétmúlt, így frissítésre szorul a közúti közlekedési igazgatási feladatokról és a közlekedési okmányok kiadásáról szóló 48/1997-es belügyi rendelet - értenek egyet a szakértők. Ezért a Belügyminisztérium (BM) illetékesei elkészítették a közúti közlekedés egyik alapvető jogszabályát felváltó új rendelet tervezetét. Ezt az iratot a lap tudomása szerint a belügyi tárca vezetője már aláírta. Így a hatálybalépéstől csupán az választja el, hogy megjelenjen a Belügyi Közlönyben. Erre a mai napig nem került sor.

A Népszava birtokába jutott tervezet szövege sok helyen az alkotmánnyal és a KRESZ-szel is ellentétes megállapításokat tartalmaz. Van olyan pontja is, amelynek nincs létjogosultsága a hazai jogrendszerben.

Egy neve elhallgatását kérő közlekedésrendészeti szakértő igyekezett összevetni az új tervezetet a korábbi jogszabály előírásaival és a végrehajtás gyakorlatával. Véleménye szerint a tervezett, új, kártyaformátumú vezetői engedély a rendőri közúti ellenőrzés során kezelhetetlen. A vezetői kategóriák megjelölése és az engedélybe bejegyezhető kiegészítések rendkívül komplikáltak.

Akad olyan megjegyzés, amelynek nem is lenne helye a hazai jogrendszerben. A jogszabály szerint ugyanis ha valakinek a jogosítványában elhelyezik a 0508-as jelű kódszámot, az azt jelenti, hogy a vezetőnél "a szeszesital-fogyasztás kizárva". Szakértőnk hangsúlyozta, hogy jelenleg a 0-tól eltérő véralkoholszint már - legalábbis - szabálysértésnek minősül, így a közlekedésben részt vevő minden személynél kizárt az alkoholfogyasztás. Az általánosan érvényes szabályt tovább korlátozó kitétel így nem is értelmezhető.

Ugyanakkor fontos szabályozási kérdések maradtak ki a jogszabályból. Minden autóvezető tudja, mit kell magánál tartania ahhoz, hogy részt vehessen a közúti forgalomban. Már szóltunk arról, hogy a kötelező felelősségbiztosítás aktuális befizetését igazoló csekkszelvényt egy módosítás nyomán jövőre ellenőrizhetné a rendőr. Eközben a járművek forgalomba helyezéséről szóló jogszabályi rész nem írná elő feltételként a kötelező felelősségbiztosítást. Legalábbis ez a kitétel hiányzik a forgalomba helyezés feltételeit felsoroló szövegrészből.

A BM-rendelet szól az eredetiség-ellenőrzéssel foglalkozó cégek felelősségéről és kötelezettségeiről is. E szerint a jövőben ezeknek a cégeknek kötelező lenne - díj ellenében - igénybe venni a jármű-azonosító adatokat tartalmazó nyilvántartást. Azaz hozzáférnének a járműkörözési adatokhoz. Ez nagyban megkönnyítené, s részben feleslegessé tenné munkájukat, hiszen sok esetben elegendő lenne megnézniük, hogy a vizsgált autó szerepel-e a nyilvántartásban. Ha nem, mindenféle technikai vizsgálat nélkül tanúsíthatnák a jármű eredetiségét. Vizsgálatuk szakszerűtlensége pedig nem jutna a hatóság tudomására, hiszen biztosan olyan járművet minősítenének eredetinek, amely a rendőrségi nyilvántartás szerint is "tiszta".

A szakértő emlékeztetett, hogy a járműkörözési nyilvántartás állandó hozzáférhetőségét csaknem másfél évvel ezelőtt maguk a cégek kérték. Azt a hatóság pontosan az előbb említett indokok alapján elutasította. Ez a paragrafus ráadásul egyoldalúan sértené a tendernyertes cégcsoportok és az ORFK között még 1998-ban létrejött megbízási szerződést. Az ugyanis nem írja elő a nyilvántartás díj ellenében történő igénybevételét.

A Népszava meg nem erősített közlekedésrendészeti forrásokból úgy értesült, hogy a belügyi tárca egyoldalúan végzett olyan módosításokat ezen a tervezeten, amiket nem egyeztetett korábban a közlekedési igazgatásban dolgozó, a gyakorlatot és az idevonatkozó egyéb jogszabályokat részletesebben ismerő hatóságokkal. A Népszava úgy tudja, hogy a korábbi, 48/1997-es rendelet végrehajtásának első számú felelősével, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályával - például - csaknem fél évvel ezelőtt, júliusban egyeztettek utoljára a tervezet előterjesztői.

(Népszava)

Ajánló:

Korábban:

(2000. szeptember 18.)